HRM

Menzis en Philadelphia verruilen regeldruk voor vertrouwen

Menzis en Philadelphia verruilen regeldruk voor vertrouwen

Het zorgkantoor van Menzis gaat de langdurige zorg voor gehandicapten bij Philadelphia inkopen zonder de aanbesteding vooraf en zonder de maandelijkse controles daarna. De twee partijen tekenen donderdag in Amersfoort een intentieverklaring voor het experiment met regel-arm werken voor de periode van 2018 tot en met 2020.

Philadelphia is een landelijke organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De financiële afspraken met de Menzis Zorgkantoren worden per regio gemaakt.

Menzis en Philadelphia willen de zorg voor de Wlz-cliënten van Philadelphia voortaan "op basis van vertrouwen" regelen. Het is voor het eerst dat een zorgkantoor en zorgorganisatie in gehandicaptenzorg een dergelijke afspraak met elkaar maken. 

"De inkoop van zorg voor mensen die in de gehandicaptenzorg onder de Wlz vallen is stabiel en structureel", licht Jan Megens, manager Wlz van Menzis Zorgkantoren, toe. “De zorgzwaarte is voorspelbaar. Waarom moeten we dan elk jaar opnieuw een aanbestedingsprocedure volgen?"

Toch valt de voorspelbaarheid van zorg in de praktijk soms wel tegen en kunnen kosten dan toch fors oplopen. "In dat geval bespreken we dat met elkaar in de periodieke gesprekken en ondernemen als dat nodig is actie", voegt Bas Bodzinga, directeur marketing en verkoop van Philadelphia, toe.

Administratieve last

Een van de doelen van de afspraak is de administratieve druk flink te verlagen. In plaats van maandelijkse controles, wordt er aan het eind van het jaar afgerekend. "Philadelphia is al jaren bezig de regeldruk in de zorg te verminderen", zegt Bodzinga. "Door met Menzis tot duurzame afspraken met meerjarig perspectief te komen slaan we een enorme slag, die hopelijk door andere organisaties wordt overgenomen om de administratieve lasten te verminderen."

Tussendoor vinden wel periodieke gesprekken tussen de partijen plaats, waarin relevante informatie wordt uitgewisseld. "Daarin zullen we onder meer benchmark informatie en cliënt-gerelateerde gegevens met elkaar delen en bespreken", aldus de directeur marketing en verkoop van Philadelphia.

Kwaliteit

Het zorgkantoor van Menzis en Philadelphia Zorg willen hiermee ook het kwaliteitskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in praktijk brengen. Het nieuwe kader wordt tot eind 2016 door 24 zorgaanbieders getest, Philadelphia is daar een van.

In de drie jaar dat het experiment met regel-arme inkoop zal duren zullen ook afspraken worden gemaakt om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. "Deze afspraken zullen altijd gericht zijn op verbeteringen die door de cliënten zijn gewenst en uit het Kwaliteitskader komen", benadrukt Bodzinga.

Wat Jan Megens betreft is dit een eerste stap naar een het gebruik van een landelijk kwaliteitskader als inkoopinstrument. "Als je al jaren in goede harmonie met elkaar samenwerkt, moet je elkaars expertise en intenties ook kunnen vertrouwen", zegt hij.

Bodzinga: "we willen allebei de kwaliteit van zorg structureel verbeteren. Dat doe je niet door elkaar in een wurggreep te houden van tijdrovende regels die schijnzekerheid bieden, maar door elkaar te vertrouwen. Dat is de basis voor echte verbetering."

Aanbestedingsregels

Of er geen wettelijke bepalingen zijn die aanbesteding verplichten? "Dat zullen we gedurende de uitwerking van de intentieverklaring tegenkomen, het mag ons echter nu niet hinderen. Hiervoor gaan we ook in overleg met de belangrijkste stakeholders op dit vlak", zegt Bodzinga tot besluit.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top