Finance

'Geen fraude, wel groot gebrek aan transparantie bij Daelzicht'

'Geen fraude, wel groot gebrek aan transparantie bij Daelzicht'

Bij Daelzicht is weliswaar geen fraude geconstateerd, maar de organisatie was niet transparant en het bestuur ontbrak het aan kritisch vermogen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het forensisch accountantsonderzoek bij de gehandicaptenzorgorganisatie naar aanleiding van onder meer de verkoop van twee panden aan toenmalig voorzitter van de PvdA-fractie in Roermond Selcuk Öztürk.

Interimbestuurder Nettie van Saarloos liet in mei van dit jaar een integriteitsonderzoek naar de gang van zaken bij Daelzicht instellen. Dit naar aanleiding van de aanhoudende onrust rondom de organisatie voor gehandicaptenzorg, veroorzaakt door niet alleen de vastgoeddeals, maar ook het afgeketste plan voor een belevenispark in Heel.

Dossier vernietigd

Het meest opvallende uit de rapportage over het onderzoek is de constatering dat het dossier over de verkoop van een pand in Swalmen aan Özturk is vernietigd. Dat was in strijd met het archiveringsbeleid. Daelzicht heeft als verkoper onzorgvuldig gehandeld, maar de koper van het pand valt geen verwijten te maken, zo stellen de onderzoekers.

Woud van externen

De voormalige raad van bestuur van Daelzicht hanteerde verder een beleid waarbij stafafdelingen en ondersteunende diensten zo klein mogelijk werden gehouden. Het gevolg was woud van externe partijen dat door de organisatie werd ingezet.

Veel van de opdrachten voor projectleiderschap en de uitvoering van vastgoedprojecten werden verstrekt aan dezelfde (onder)aannemer(s). Bij het verstrekken van opdrachten werden bovendien geen concurrerende offertes opgevraagd.

Mondelingen afspraken

Uit het onderzoek blijkt dat er sprake was van vermenging van functies en taken bij de wijze waarop de inzet van die externe partijen plaatsvond. Afspraken werden mondeling verstrekt, zonder formele instemming van de raad van bestuur en vastlegging daarvan.

De onderzoekers verwijten Daelzicht dan ook een groot gebrek aan transparantie en aan inherent kritisch vermogen. Die tot gevolg had dat de bedrijfsvoering niet doelmatig was ingericht.

Range Rover

Wat betreft de 'Vrienden van Daelzicht' is het onderzoeksbureau van mening dat deze in een aparte rechtspersoon zou moeten worden ondergebracht omwille van onafhankelijk toezicht. Er is een relatie aangetoond tussen stortingen van 'Vrienden van Daelzicht' en de gerealiseerde omzet door de betreffende 'Vrienden', dat tot ongewenste gevolgen kan leiden. Toch is er wat dat betreft "geen strijdigheid met het normenkader" geconstateerd in dit onderzoek.

Die constatering doen de onderzoekers ook als het gaat om kosten die door de toenmalige bestuurders zijn gemaakt, zoals de wekelijkse vergaderlunches die de twee bestuurders hielden bij een viersterren hotel, het gebruik van een Range Rover op kosten van  Daelzicht en internetkosten tijdens de vakantie.

Duidelijkheid

"De bevindingen van het onderzoek geven duidelijkheid over de gang van zaken rond veertien uiteenlopende onderzoeksobjecten waar veel verwarring over bestond”, zo reageert interim-bestuurder Van Saarloos. "Dat inzicht is van belang om de juiste organisatorische maatregelen te kunnen nemen. Met deze bevindingen kunnen we nu, met de onlangs benoemde Raad van Toezicht, goede en heldere afspraken maken en ons richten op de toekomst. Een toekomst die wij met vertrouwen tegemoetzien en waarin de kwaliteit van zorg voor onze cliënten centraal staat."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top