ACTUEEL

Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum willen fuseren

Sophia Revalidatie in Den Haag en het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden willen met elkaar fuseren. Zij hebben hun voornemen voorgelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en willen dit later melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De raden van bestuur van beide centra zijn ervan overtuigd dat een fusie de medisch-specialistische revalidatiezorg in de regio rond Den Haag en Leiden versterkt. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg te innoveren en doelmatige inzet van middelen te vergroten. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers, verwachten de organisaties. De ondernemingsraden, medisch specialisten en de cliëntenraden van beide organisaties hebben een positief advies over de intentie tot fusie uitgebracht.

Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum werken al jaren samen, onder meer in de opleiding van revalidatieartsen, in wetenschappelijk onderzoek en door kennisuitwisseling. Met een fusie worden niet alleen ervaring, kennis en kwaliteit gecombineerd, ook zal deze er volgens de instellingen voor zorgen dat concrete plannen eerder werkelijkheid worden, zoals de inzet van e-health-toepassingen (eRevalidatie) waarmee de patiënt de middelen krijgt de revalidatie thuis voort te zetten.

Financiële druk

Met een fusie bieden de revalidatiecentra naar eigen zeggen bovendien het hoofd aan de financiële druk die op de revalidatiesector rust. "De marktwerking en het overheidsbeleid zorgen dat onze middelen om kwaliteit en innovaties verder te ontwikkelen, aanzienlijk zijn afgenomen. Fusie borgt de continuïteit van complexe, medisch specialistische revalidatie, zodat de specialistische zorg duurzaam beschikbaar blijft voor alle patiënten in ons verzorgingsgebied."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top