ACTUEEL

Bethesda voldoet onvoldoende aan voorwaarden goede zorg

De afdelingen chirurgie en cardiologie ziekenhuislocatie Bethesda (Hoogeveen) van Treant Zorggroep voldoen op specifieke onderdelen onvoldoende aan de voorwaarden voor goede zorg. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een onaangekondigd inspectiebezoek.

De IGZ verzoekt het ziekenhuis om een audit uit te voeren op alle drie de locaties, om te toetsen of de overdrachtsmomenten tussen het ziekenhuis en de VVT-instelling voldoende waarborgen geven voor een veilig en sluitend systeem voor overdracht in de regio. "De resultaten van de audit, inclusief een eventueel verbeterplan, ziet de inspectie graag binnen zes maanden na dagtekening van de definitieve versie van dit rapport, van u tegemoet." De IGZ ziet in haar reguliere toezicht toe op de borging van de verbetermaatregelen, een onaangekondigd bezoek kan hier een onderdeel van zijn.

Onvoldoende

Het ziekenhuis scoort onvoldoende op de onderwerpen ontslagprocedure voor kwetsbare ouderen, medische overdracht en verpleegkundige overdracht. Volgens de IGZ heeft het ziekenhuis een algemeen ontslagprotocol en beschikt het niet over een protocol voor de ontslagprocedure van de kwetsbare patiënt/oudere. De medische overdrachten op de afdeling chirurgie waren tijdens het inspectiebezoek onvolledig en er was onduidelijkheid of de voorlopige ontslagbrief tijdig was verstuurd. Op het moment dat de voorlopige ontslagbrief door de specialist definitief wordt gemaakt, ‘verdwijnt’ de voorlopige ontslagbrief uit het systeem. Vervolgens is niet meer te achterhalen wanneer deze is gemaakt/verstuurd.

De chirurgische brief bevatte geen informatie over anamnese en lichamelijk onderzoek, volgens de Inspectie. Desgevraagd werd toegelicht dat de huisarts eerder al een brief had ontvangen waarin deze informatie is verstrekt. Dit kon worden getoond. De inspectie wijst er op dat een ontslagbrief eigenstandig moet kunnen worden gelezen en de informatie dient te bevatten die de richtlijn voorschrijft. Een verpleeghuisarts zal niet beschikken over eerdere correspondentie die aan de huisarts is gericht.

Verpleegkundige overdrachten

Zowel op de afdeling cardiologie als de afdeling chirurgie waren de verpleegkundige overdrachten tijdig, maar liet de invulling van de overdracht een "te grote diversiteit" zien en een "opvallend grote hoeveelheid medische informatie". De overdracht wordt op de dag van ontslag meegegeven aan de patiënt, bij kwetsbare ouderen wordt daarbij degene die de patiënt ophaalt nadrukkelijk betrokken bij de overdracht. De IGZ noemt het "onwenselijk" om de brieven via de patiënt aan de opvolgende zorgverleners te laten verstrekken. De vraag wat de opvolgende zorgverlener nodig heeft voor het verlenen van goede zorg lijkt onvoldoende gesteld, reden waarom de verpleegkundige overdracht onvoldoende scoort.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top