Finance

Senioren betalen liever zorg om zelf te kunnen kiezen

Senioren betalen liever iets meer om zelf te kunnen kiezen, dan besparen en de keuze overlaten aan een ander. Zo verkiest 75 procent van de respondenten de vrije keuze voor een zorgverlener boven een goedkopere maandpremie, 74 procent heeft liever een betaalde mantelzorger dan de inzet van vrienden en familie.

Dit blijkt uit een peiling van ouderenbond ANBO onder 895 leden.

Maar liefst 82 procent van de respondenten verkiest zorg op maat boven 'iedereen dezelfde zorg'. ANBO-bestuurder Liane den Haan: "We zien al jaren dat de burger graag het heft in eigen hand houdt. Dat is op zich goed nieuws, hoewel we na twee volle jaren Wmo ook weten dat goede begeleiding bij zorg en ondersteuning heel erg belangrijk blijft. De uitdaging ligt voor beleidsmakers en professionals in het evenwicht tussen zelf beslissen en oog houden voor senioren die niet kunnen meekomen of mensen zonder sociaal netwerk".

Senioren zien veel in sparen, zo blijkt uit de peiling. Zo raadt 69 procent van de respondenten (klein)kinderen aan om te sparen voor zorg. Dat past bij de resultaten van 2015: toen adviseerde iets meer dan 70 procent jongeren om te sparen voor zorg. Den Haan: "Ze lijken hiermee jongeren te willen adviseren: 'neem het heft in eigen hand'. Maar dat neemt niet weg dat solidariteit extreem belangrijk is, zeker in het zorg- en pensioenstelsel."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

2 januari 2017

Goed dat ouderen zich laten horen. Echter, "willen" is niet steeds ook "kunnen". Het regelen van eigen zaken ( zelfregie) is wenselijk, maar ook dit functioneringsniveau neemt bij het klimmen der jaren en bij toenemende beperkingen af. Daarbij moeten we ook denken aan bijvoorbeeld de toenemende digitalisering ten behoeve van indicatiestelling, marktwerking bij hulpverlening en bekostiging. Ja, er zijn ook ouderen die tot op hoge leeftijd zelfregie weten te handhaven.

Top