Vastgoed

Fier bouwt nieuwe crisisopvang

Fier Fryslan in Leeuwarden gaat uitbreiden. Achter het huidige pand komen drie appartementen voor crisisopvang en behandel- en kantoorruimte.

Dat meldt de Leeuwarder Courant op 3 januari. De bouw kost ruim 3 ton. Een deel daarvan wordt vergoed door stichting Kinderpostzegels.

Ontwerp

De nieuwbouw wordt ontworpen door KAW Architecten uit Groningen, die ook al tekenden voor het CKM (Centrum Kinderhandel Mensenhandel) voor Fier. Het nieuw pand maakt het mogelijk om de ruimtes in het oude gebouw te vergroten en zo beter geschikt te maken voor opvang en behandeling.

Fier

Fier Fryslan is een behandel- en expertisecentrum op het terrein van geweld en afhankelijkheidsrelaties. De organisatie helpt slachtoffers, getuigen én plegers die te maken hebben met geweld in een relatie, zoals kindermishandeling, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Fier Fryslân probeert geweld te voorkomen met preventieve maatregelen en voorlichting. Waar nodig zorgt het voor opvang op een veilig en anoniem adres.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top