ACTUEEL

CIZ benoemt nieuwe leden raad van advies en audit advies commissie

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) verandert de governance met ingang van 1 januari 2017. Hiertoe worden een nieuwe raad van advies en een audit adviescommissie ingesteld.

De nieuwe raad van advies en audit adviescommissie volgen de huidige raad van advies op, die gedurende de transformatieperiode van het CIZ van stichting met wettelijke taken naar Zelfstandig Bestuursorgaan voor een bepaalde tijd, namelijk tot 1 januari 2017, ingesteld was. Deze wijziging is gestoeld op de vijf kernprincipes van Goed Openbaar Bestuur: Besturen, Tegenkracht, Beheersen, Verantwoorden en Dialoog.

De nieuwe raad van advies bestaat uit: Frederieke Leeflang (voorzitter), advocaat en partner bij Boekel; Tof Thissen, algemeen directeur UWV WERKbedrijf; Bas van der Velde, algemeen directeur Rijnconsult. De audit advies commissie bestaat uit: Lex van Overmeire (voorzitter), voormalig Audit partner EY Accountants; Monique de Vries, zelfstandig consultant en interim-manager.

Ondersteunen

De twee organen gaan de bestuurder, Hans Ouwehand, ondersteunen met adviezen. De raad van advies zal dit doen met betrekking tot de strategische agenda en organisatieontwikkeling van het CIZ, de audit advies commissie zal adviseren op het gebied van financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

Het CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIZ beoordeelt en onderzoekt met ingang van 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Ook beoordeelt het CIZ aan de hand van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen of gedwongen opname of verblijf in een instelling nodig is. Daarnaast indiceert het CIZ voor een aantal Wlz-subsidieregelingen en speciale projecten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top