Tech

App die kankerpatiënt ondersteunt zit in basiszorg

Oncokompas, de app die ondersteuning geeft bij de diagnose kanker en in de jaren erna, behoort nu tot de basiszorg. De app geeft de gebruiker gericht advies op basis van zijn situatie, wanneer hij erom vraagt.

Steeds meer mensen krijgen kanker en overleven de ziekte waardoor de vraag naar nazorg toeneemt. In Nederland krijgen jaarlijks ruim honderdduizend mensen de diagnose kanker en tweeënzestig procent van de patiënten overleeft de ziekte.

Oncokompas kan meer inzicht en richting geven in een leven met en na kanker. Diverse aspecten komen in de app aan orde, zoals voeding, zingeving, depressie en angst. Ook problemen die moeilijk te benoemen zijn of onbewust toch een rol kunnen spelen komen door het invullen van een vragenlijst naar voren.

Advies

Wanneer uit de antwoorden naar voren komt dat er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven  verder te verbeteren, krijgt de gebruiker gericht advies hoe dat gerealiseerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een suggestie zijn om een bepaald boek te lezen, een verwijzing naar een betrouwbare website met informatie over een gezonde leefstijl of een overzicht van psychologen in de buurt. Als de uitkomsten daarom vragen kan het advies ook zijn contact op te nemen met de (huis)arts of verpleegkundige.

Oncokompas is ontwikkeld door de onderzoeksgroep 'Samen leven met kanker' en staat onder leiding van Irma Verdonck-de Leeuw, hoogleraar psychosociale oncologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onderschrijven het digitale hulpmiddel.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top