HRM

Manifest Hugo Borst kost tot 2 miljard euro

Om het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers uit te kunnen voeren zijn 70 duizend extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Dat heeft branchevereniging voor zorgondernemers ActiZ uitgerekend.

Borst en Gaemers en overheidsorganisatie Zorginstituut Nederland pleiten voor twee professionele zorgverleners per groep van zes tot acht bewoners in alle verpleeghuizen. Actiz is voorstander van het principe van 'vier ogen, vier handen' en heeft de personele en financiële consequenties ervan doorgerekend.

Los van de hoge kosten, is het voorstel een enorme uitdaging gezien de krapte op de arbeidsmarkt, stelt ActiZ. "Het vraagt om een gezamenlijk, innovatief arbeidsmarktplan van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van VWS, de opleidingen en de vakbonden."

Forse tekorten op de arbeidsmarkt

Volgens de branchevereniging zijn er nu al forse tekorten op de arbeidsmarkt. "Eind 2016 kampten de zorgorganisaties met honderden moeilijk vervulbare vacatures en hun verwachting is dat dit aantal in 2017 verder oploopt", blijkt uit eigen onderzoek van Actiz.

De organisatie werkt aan voorstellen om de krapte aan te pakken. Daarbij denkt Actiz onder meer aan verkorte opleidingen speciaal voor ouderenzorg, bijleren tijdens de loopbaan en het stimuleren van vaste banen. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

12 januari 2017

Actiz berekent 2% van totale uitgaven zorg in NL nodig te hebben. Door de vele kleine baantjes in deze branche op te plussen en voldoende opscholing te bieden lijkt me een deel daarvan ( op termijn ) ook binnen deze branche te realiseren. Het gaat om meer verpleegkundigen ( mbo 4, Bachelor, Master ) en verzorgenden IG (mbo 3) en begeleiders (recreatie, agogisch). Ook is voorzien in uitbreiding van het aantal artsen ( specialisten ouderengeneeskunde ), gedragskundigen ( gezondheidszorgpsychologen ) en paramedische Bachelors ( fysiotherapeut, logopedist enz). Financieel lijkt me een en ander wel te realiseren ( de jaarlijkse stijging van zorgkosten was vaak veel hoger), maar de schaarste aan verpleegkundigen is een probleem van een andere orde. Gisteren schreef verpleegkundige Drs Johan Lambregts daarover in Skipr.
Maar waar een wil is, is een weg, nietwaar?

Top