Finance

Expansie zorgsector overvleugelt groei economie

Expansie zorgsector overvleugelt groei economie

De gezondheidszorg zal in 2017 voor het eerst in vier jaar sneller groeien dan de economie. Dat voorspelt ING Economisch Bureau, dat in de zorgsector een groei van 2,5 procent voorziet tegen een groei van 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De groei wordt volgens ING met name opgestuwd door de vergrijzing. Hoewel de zorgkosten door de structureel groeiende vraag hoog op de agenda van een nieuw kabinet zullen komen te staan, wordt de noodzaak tot extra uitgavenbeheersing volgens ING Economisch Bureau op korte termijn getemperd door de economische groei. Maar zonder nieuwe beheersmaatregelen dreigt de zorg terug te keren naar de hogere groeicijfers van voor de zorgakkoorden, zo waarschuwt ING.

Transformatie

Om die reden pleit ING voor “grotere stappen om de zorg efficiënter in te richten”. Om tegelijkertijd de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verhogen, is een versnelde transformatie noodzakelijk, vindt ING. De belangrijkste pijlers van deze transformatie zijn wat de bank betreft sterk gespecialiseerde ziekenhuizen die de echt complexe zorg leveren met daarnaast meer eerstelijns medische centra die in toegankelijke basiszorg in de buurt voorzien. “Op plekken waar zorgverzekeraars, ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners intensief samenwerken zien we dat deze transformatie op gang komt”, zegt Edse Dantuma, ING-sectoreconoom gezondheidszorg. “Maar het gaat nog niet snel genoeg.”

Keuzes

Voor ziekenhuizen is een scherpere positionering cruciaal om de concurrentiepositie te versterken, aldus ING. De uitdaging voor eerstelijns zorgaanbieders is de omvorming naar grotere organisatieverbanden die beter in staat zijn om de groei van de eerstelijnszorg te managen. De bestaande zorggroepen die gezamenlijk ketenzorg organiseren zijn wat ING betreft voorbeelden van succesvolle samenwerking en zorgvernieuwing over verschillende disciplines heen. Zij organiseren echter nog maar een klein deel van de totale eerstelijnszorg. “In de geneeskundige zorg is een efficiëntere benutting van de bestaande zorginfrastructuur cruciaal voor een toekomstbestendig verdienmodel”, stelt Erwin Winkel, ING-sectormanager gezondheidszorg. “ Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en eerstelijns zorgaanbieders zullen scherpere keuzes moeten maken voor betere en betaalbaardere zorg. Alleen dan krijgen zij ook externe financiers mee om hun toekomstplannen te helpen realiseren.”  

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de in de zorgakkoorden afgesproken langjarige verschuiving van duurdere ziekenhuiszorg naar minder dure eerstelijnszorg in 2017 tot bovengemiddelde groei voor huisartsen leidt. Zorgverzekeraars maken steeds vaker meerjarenafspraken met aanbieders over geleidelijke omvorming en afbouw van ziekenhuiscapaciteit en verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts. Ook in de ouderenzorg trekt de groei aan, door het extra geld dat ervoor wordt uitgetrokken.

Zorgrpremie

ING verwacht dat de stijging van de zorgpremie de komende jaren zal doorzetten. Zorgverzekeraars zullen vanwege solvabiliteitseisen voorlopig geen extra vermogen meer inzetten om de stijging van de zorgpremie te beperken, aldus ING. Ook de uitbreidingen van het basispakket leiden komende jaren tot een hogere premie.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

13 januari 2017

Handelsbank ING steekt het vingertje op en waarschuwt voor groei van de zorg. Nu ken ik, als niet-econoom, de wet van Baumol (1922) en ook een recente reactie van gezondheidseconoom Johan Polder (Tilburg) daarop. Deze laatste wijst naar de baten. Er is een relatie tussen gezondheid en welvaart: mensen worden productiever. Jammer dat de ING auteur dit niet verwerkt in zijn betoog. Nu weet ik van bevriende economen dat economie een sociale wetenschap is en dus net als vergelijkbaar "weten" meer betekenis heeft voor (achteraf) verklaren dan inzake voorspellen. Opvallend is zijn opmerking, dat externe financiers ( lees ING ) minder zouden willen acteren in de zorgsector. Dat vraagt mogelijk ook om een politieke reactie. Denkbaar is het uitsluiten van handelsbanken voor de zorgsector, toch?
Net nu regering en Tweede Kamer inzien dat de ouderenzorg steun behoeft irriteert het indien het "vingertje" uit die hoek komt. Misschien wil ook de ING de baten van oa goede ouderenzorg meenemen in "voorspellingen"?

Herman Suichies

13 januari 2017

Ik vind het toch wel problematisch worden als bankeconomen ons gaan adviseren hoe de zorg in te richten. Bij mijn weten hebben ze nog weinig geleerd van hun eigen banken crisis en dan nu adviseren over een veel complexere zaak als de Nederlandse zorg? Het propageren van zorggroepen is bijvoorbeeld iets waarvan alle zorgverleners weten dat het organisaties zijn met veel te grote overhead. De koepelorganisatie daarvan, Ineen, heeft onlangs rapporten uitgebracht waarin bijna een half miljard extra wordt gevraagd voor "organisatie en ondersteuning". Nóg grootschaliger, groepen van minimaal 7 huisartsen en nog meer mee-eters uit de ruif. Huisartsen zijn in hun kleinschaligheid juist zeer efficiënt, als ze 95% v/d klachten oplossen voor <5% van het budget v/d curatieve zorg. De solistisch werkende huisarts is een v/d meest kosteneffectieve zorgaanbieders die er is. Van de grootheidswaanzin van steeds groter en dus beter moeten we juist vanaf. Het roer moet wat dat betreft nog steeds om. Daarom juist een pleidooi voor kleinschaligheid. Vergroot of verdubbel het budget van huisartsenzorg, niet om meer te verdienen of grootschalig te werken maar om substantiele praktijkverkleining te bewerkstelligen. Een praktijk van 1200-1600 pat. Waar continuïteit van zorg, no 1 op de verlanglijst van patiënten, beter gewaarborgd is en waar ruimte ontstaat voor substitutie. Het kostenprobleem zit immers in de 2e lijn, niet in de eerste lijn, maar kan je beter te lijf met huisartsen die tijd hebben voor substitutie en niet zoals nu overlopen worden. Juist kleinschaligheid is dus de oplossing. Extra geld voor ondersteuning en infrastructuur is weggegooid geld en komt de zorg niet ten goede.

SarahHerman94

16 maart 2017

Ik kom op dit artikel door één van de verhuizers van https://www.budgetverhuisservice.nl/ en ik moet zeggen dat dit artikel wel gelijk heeft. De zorgsector groeit en er moeten dus keuzes gemaakt worden...

Top