ACTUEEL

Wethouder Stadskanaal bezorgd over Refaja ziekenhuis

Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal gaat in gesprek met de raad van bestuur van Treant Zorggroep over de ‘continuïteit van de ziekenhuiszorg’ in Noordoost Groningen.

Locoburgemeester en wethouder gezondheidszorg Francis Boen van de gemeente Stadskanaal schreef vlak voor de jaarwisseling een brief aan Treant Zorggroep, waarin hij zijn zorgen uit over het mogelijke verdwijnen van de afdeling verloskunde uit het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Ook worden de spoedeisende hulp en intensive care geconcentreerd in het Scheper ziekenhuis in Emmen.

Volgens Treant gaat het om voorlopige plannen, maar toch maakt Boen zich grote zorgen. “We willen dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid”, aldus Boen in de Veendammer. “Hoewel wij als gemeente geen directe bevoegdheden hebben voor wat betreft de financiering en organisatie van de ziekenhuiszorg, hebben wij wel een direct belang bij een volwaardige ziekenhuiszorg. Wij hebben daarom ook altijd volop medewerking en ondersteuning verleend in de afhandeling van de benodigde planologische procedures bij de uitbreiding van het Refaja, zoals bijvoorbeeld het nieuwe operatiekamercomplex.”

“In Stadskanaal moet een volwaardig ziekenhuis zijn omdat een compleet zorgaanbod voor onze inwoners in de sterk vergrijzende regio onmisbaar is”, vindt Boen. “Het Refaja ziekenhuis is daarnaast van groot economisch belang voor de directe en de indirecte werkgelegenheid en de leefbaarheid van het plattelandsgebied in Zuidoost-Groningen en Oost-Drenthe.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top