ACTUEEL

Nederlander hecht aan solidariteit maar schrikt van extra kosten

Nederlander hecht aan solidariteit maar schrikt van extra kosten

Geld of een ongezonde levensstijl mogen geen rol spelen bij de behandeling van ernstige ziekten. Maar extra geld betalen om het huidige stelsel te handhaven wil de Nederlandse burger evenmin. Dat komt naar voren uit de enquête 'Kiezen in de Zorg' van Maurice de Hond.

De uitkomsten zijn op zaterdag 21 januari gepresenteerd door topbestuurder Marcel Levi tijdens het nationaal debat 'Politieke Keuzes in de Zorg', een initiatief van 'Het Roer Moet Om' en Platform NieuweZorg.

Met de stelling 'Geld mag in Nederland nooit een beperking zijn bij de behandeling van een ernstige ziekte' is driekwart het eens. Negentien procent is het hiermee oneens. Ook vindt een grote meerderheid dat een ongezonde leefstijl nooit een reden mag zijn om iemand uit te sluiten voor behandeling van de gevolgen van die ongezonde leefstijl. 67 Procent is het met deze stelling eens, tegen 24 procent oneens. Gezondheidsonderzoek moet er ook voor iedereen zijn. Liever duziend mensen voor niets onderzocht dan bij één persoon iets ernstigs gemist te hebben, vindt 68 procent (21 procent oneens).

Extra betalen

Hoewel Nederlanders in principe vinden dat goede zorg wat mag kosten, schrikken ze terug voor ruimere eigen bijdragen. Ruim driekwart (76 procent) is niet bereid om 'als het niet anders kan, 1000 euro per volwassene per jaar extra te betalen voor het handhaven van de huidige gezondheidszorg'. 15 Procent zou dit wel willen. Gevraagd naar waar de Tweede Kamer extra zorggeld vandaan kan halen noemt 26 procent Sociale Zaken, 17 procent hogere belastingen, 15 procent Verkeer en 12 procent Defensie.

Over de overheveling van geld van de cure naar care lopen de meningen uiteen. Ruim een kwart (26 procent) vindt dat er best geld weggehaald kan worden bij ziekenhuizen en specialisten voor betere thuiszorg. Ruim de helft (54 procent) vindt dit echter een slecht idee. 20 Procent heeft over deze kwestie geen mening, het hoogste percentage twijfelaars in de enquête.

Nederlanders vinden het geen probleem om zelf de beurs te trekken als de dokter een behandeling afraadt. 67 Procent is bereid om zelf een scan te betalen als de dokter uitlegt dat het niet nodig is. 27 Procent wil dit niet doen. Driekwart (74 procent) zegt vertrouwen te hebben in de zorgverlener.  

Kwaliteitscontroles mogen wat 50 procent betreft niet ten koste gaan van de tijd die de zorgverlener aan de patiënt kan besteden. 37 Procent vindt kwaliteit dermate belangrijk dat controle wel ten koste van de tijd voor zorg mag gaan.  

Preventie

Nederlanders hechten in toenemende mate aan preventie. Met de stelling dat geld beter aan de behandeling van zieke mensen uitgegeven kan worden dan aan preventie, is 63 procent het oneens. Eenzelfde percentage vindt dat de overheid de prijs van tabak fors moet verhogen en het aantal verkooppunten drastisch moet beperken zodat veel minder mensen verslaafd raken aan roken. Eenderde (32 procent) is het niet met dergelijke maatregelen eens.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top