ACTUEEL

Inspectie zet kijker op bestuurder

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het Werkplan 2017 goed bestuur als één van de vier speerpunten benoemd. De inspectie gaat bij het toezicht op de sector extra letten op de rol van bestuurders en interne toezichthouders bij een veilig werkklimaat en lerende cultuur.

Hoe goed kennen de bestuurders het werkklimaat in hun instelling? Zorgen zij er voor dat de cultuur veilig genoeg is om te leren van dingen die niet goed zijn gegaan? En hoe bevorderen bestuurders de kwaliteit van de zorg? Dat zijn wat de IGZ betreft de belangrijkste vragen om vast te stellen of er binnen een zorgorganisatie sprake is van goed bestuur. De inspectie toetst of bestuurders door goed intern toezicht voldoende inzicht hebben in de risico’s in de organisatie. Ook toetst ze of bestuurders de juiste mechanismen hebben om risico’s op tijd te ontdekken en waar mogelijk te voor komen. De rol van de interne toezichthouder komt hierbij nadrukkelijk aan de orde.

Andere kernthema’s voor dit jaar zijn medicatieveiligheid, netwerkzorg en disfunctioneren. Als het om medicatieveiligheid gaat let de inspectie voor op de overdracht oftewel de momenten dat patiënten worden overgedragen aan een andere zorgverlener. Bij het thema netwerkzorg wil de inspectie vooral weten of zorgverleners goed samenwerken rondom een cliënt. Voor wat betreft disfunctionerende zorgverleners wil de IGZ voortaan ook weten hoe zorgverleners dit samen met collega’s proberen te voorkomen.

Kwetsbare mensen

In meer algemene zin wil de IGZ in 2017 nadrukkelijk het perspectief van de kwetsbare burgers betrekken in het toezicht. De gezondheidszorg verandert in hoog tempo. Wij blijven ook in 2017 ons toezicht daarop aanpassen. “De zorg aan kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals ouderen, mensen met psychische problemen of met een beperking en asielzoekers heeft onze volle aandacht”, aldus de inspectoe. “En we controleren of zorgverleners zich houden aan de regels voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast kijken we meer dan ooit naar de kwaliteit van bijvoorbeeld medische websites of apps.”

Fusie

De IGZ zal het komend jaar fuseren met de Inspectie Jeugdzorg. De gedachte is dat de beide inspecties samen met een bredere blik en meer deskundigheid toezicht kunnen houden op de jeugdhulp. Als gevolg van de fusie gaat de IGZ straks Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heten. Daarnaast zal de IGZ dit jaar optrekken met de NZa en het Zorginstituut Nederland om de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking betreft de inzet van beide toezichthouders en het Zorginstituut, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden, voor de ontwikkeling van eenduidige kwaliteitsstandaarden door de brancheorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top