ACTUEEL

Informatie kwaliteit verpleeghuizen nu openbaar

Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, beantwoordden afgelopen najaar vragen over de veiligheid van hun zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt die informatie nu openbaar op verzoek van de Taskforce Waardigheid & Trots, het programma dat de kwaliteit in verpleeghuizen beoogt te verbeteren.

Op een nieuwe deelwebsite van de inspectie kan nu worden gezocht op de naam van de zorginstelling. Dan verschijnt de vragenlijst met de antwoorden van de instelling. Niet alle organisaties hebben echter toestemming gegeven om de informatie te publiceren.

Waardigheid & Trots vroeg de IGZ deze gegevens bij de instellingen uit te vragen. Ook vroegen de betrokken partijen de inspectie om deze informatie te gebruiken in het toezicht en openbaar te maken. In het verbeterprogramma Trots werken organisaties van cliënten, zorgverleners, zorgkantoren en bestuurders samen. Zij bepalen ook welke gegevens zij gebruiken om een beeld te geven van de kwaliteit van zorg.

De komende jaren komt steeds meer informatie over de kwaliteit van verpleeghuizen voor iedereen beschikbaar. Deze publicatie is een eerste stap in die richting, zo laat de IGZ weten.

Toezicht

De inspectie gebruikt de antwoorden ook om te bepalen welke instellingen zij gaat bezoeken. Bijvoorbeeld als een verpleeghuis vaker dan andere instellingen een vraag met 'nee' beantwoordt. "Het wil niet meteen zeggen dat de zorg daar slechter of onveiliger is", benadrukt de IGZ. "Misschien kiest die organisatie voor andere onderwerpen om te leren van de kwaliteit van de dagelijkse zorg. Of loopt achter met het vastleggen van informatie, terwijl ze deze wel gebruikt voor het verbeteren van de zorg. Dit kan de inspectie beoordelen tijdens een bezoek."

Het Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties (Patiëntenfederatie Nederland) en de brancheorganisaties ActiZ en BTN hebben eenmalig de IGZ gevraagd de informatie openbaar te maken. Vanaf volgend jaar doet Zorginstituut Nederland dit namens de sector.

Gesprek

Ruim 70 procent van alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, heeft toestemming geven om de antwoorden openbaar te maken die zij gegeven hebben op de vragenlijst. "Daarmee geven verpleeghuizen een duidelijk signaal dat zij open zijn over hun kwaliteit en het gesprek daarover graag met iedereen willen voeren", stelt ActiZ in een reactie.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top