ACTUEEL

Dimence start nieuwe aanpak van overlast verwarde personen

Ggz-instelling Dimence start dit voorjaar als eerste ggz-instelling in Nederland met Street-triage: een snelle beoordeling ter plaatse van personen met verward gedrag. Door nauw samen te werken met de politie en de gemeente voorkomt Dimence het psychiatriseren én criminaliseren van de overlast.

Het idee achter Street-triage is "simpel en doeltreffend", aldus Dimence. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent gaan als eerste af op meldingen van overlast door 'verwarde personen'. Wanneer zij gezamenlijk arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie.

Volgens Dimence voorkomt een snelle beoordeling dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst. De persoon met verward gedrag kan direct in de Street-triagewagen worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek; naar huis, ziekenhuis, huisarts, ggz-instelling of politiebureau. Een snelle beoordeling ontlast andere hulpverleners of bezorgde burgers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dimence wil met Street-triage een belangrijke bijdrage leveren aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met acute psychiatrische problemen. De zorginstelling doet dit in samenspraak met politie, ambulancedienst en gemeenten in haar werkgebied. Vergeleken met andere initiatieven, zoals de psycholance, voorkomt volgens Dimence deze gezamenlijk aanpak het psychiatriseren én criminaliseren van de overlast. "Een groot deel van de overlast wordt namelijk veroorzaakt door mensen zonder een psychiatrische aandoening."

Street-triage komt uit Engeland en is daar bewezen effectief. In september 2016 bezochten de managers van de Spoedeisende GGZ van Dimence, Jeroen Traas en Elnathan Prinsen, een Street-triage project in Engeland. Zij raakten enthousiast over de mogelijkheden van dit model en besloten het naar Nederland te halen. Ketenpartners in het werkgebied van Dimence hebben grote interesse voor Street-triage.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top