ACTUEEL

Universitair Ziekenhuis Antwerpen implementeert EPD Cerner

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft contracten getekend met de Amerikaanse softwareleverancier Cerner voor de invoering van een hoogwaardig EPD. Dat moet de ruim 150 IT-toepassingen die nu worden gebruikt voor dataverzameling gaan vervangen.

Dat meldt het UZA op 2 februari via haar website. Het EPD zal klaar zijn in het voorjaar van 2019. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zal dan in één omgeving beschikbaar zijn. Het EPD omvat gegevens zoals ziektegeschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema’s, medische beeldvorming, laboratoriumresultaten, allergieën en andere relevante data over een patiënt.

Het EPD wordt de spil in de communicatie tussen patiënt, huisarts en multidisciplinair team van het ziekenhuis. De patiënt wordt eigenaar van zijn of haar digitale dossier en geeft toestemming om het open te stellen voor de eerstelijnszorg of verwijzers uit andere ziekenhuizen. Vervolgens kunnen verwijzers en thuiszorgteam het EPD altijd raadplegen en eventueel aanvullen. Het toont realtime de laatste wijzigingen. Huisartsen worden nauw betrokken in de ontwikkeling van het EPD, stelt het UZA.

Virtueel ziekenhuis

De patiënt kan zijn dossier zelf op afstand beheren, ook via mobiele devices. Via wearables kan hij of zij automatisch gegevens verzamelen en toevoegen. Wijken waarden af, dan kunnen zorgverleners mogelijk contact opnemen. Op basis van de continue uitwisseling van data, kunnen bijvoorbeeld ook voorstellen voor nader onderzoek worden gedaan of veranderingen in medicatie gecommuniceerd.  Het ziekenhuis komt zo dichter naar de patiënt toe, aldus het UZA. En dat verandert de aard van de persoonlijke consulten drastisch. Ze zullen het virtuele ziekenhuis eerder aanvullen en verdiepen.

Het EPD laat ook een vlottere afhandeling van de terugbetaling van geneesmiddelen toe. De integratie van het systeem van elektronische voorschriften zal ervoor zorgen dat de goedkeuring van de terugbetaling van geneesmiddelen al gegeven is alvorens de patiënt zich aandient bij de apotheek.

Ziekenhuis-IT

De keuze viel op Cerner na een lang aanbestedingsproces. Cerner levert IT-oplossingen voor 25 duizend zorginstellingen in veertig landen. In 2014 nam het Siemens Healthcare over, dat IT voor ziekenhuisadministraties en elektroniche patiëntengegevens maakt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top