Finance

Havenziekenhuis wordt afgebouwd tot poliklinisch centrum

Het Havenziekenhuis in Rotterdam begint dit jaar met de omvorming tot een poliklinisch centrum. Dit is volgens het ziekenhuis nodig omdat de financiële situatie vraagt om een oplossing voor de korte termijn.

Hoewel het Havenziekenhuis naar eigen zeggen bij patiënten en verwijzers een sterke reputatie heeft en steeds meer patiënten het ziekenhuis weten te vinden, blijken de financiële problemen groter dan gedacht. Dit komt onder meer door de "relatief hoge vaste kosten behorend bij een ziekenhuis, de benodigde investeringen in vastgoed en de kleine omvang van het ziekenhuis vormen oorzaken voor rode cijfers". Bovendien ontwikkelden de contracten met de zorgverzekeraars zich "ongunstig".

Om die reden dienden het Havenziekenhuis en het IJsselland ziekenhhuis bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in voor een versnelde behandeling van de voorgenomen fusie, maar de toezichthouder heeft de aanvraag afgewezen. De NZa zag geen reden om de versnelde procedure goed te keuren omdat het de aanvraag primair beschouwt als een verzoek tot concentratie van zorg tussen het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC concern. De fusie tussen het IJsselland en het Havenziekenhuis daarna ziet de NZa als een tweede stap binnen het Erasmus MC concern.

Tweesporenbeleid

Het Havenziekenhuis verwacht dat de beoordeling van de fusieaanvraag nog ruim een jaar in beslag zal nemen. Omdat de financiële situatie van het Havenziekenhuis vraagt om een oplossing op de korte termijn volgt het Havenziekenhuis een tweesporenbeleid. Enerzijds wil het fuseren met het IJsselland Ziekenhuis. De twee ziekenhuizen werken toe naar één ziekenhuisorganisatie op twee locaties.

Anderzijds werkt het Havenziekenhuis samen met het Erasmus MC aan een plan om de organisatie om te vormen tot een poliklinisch centrum. Het Havenziekenhuis begint dit jaar met de afbouw naar een poliklinisch centrum. Besluitvorming over het plan om het Havenziekenhuis om te vormen tot een poliklinisch centrum vindt in februari 2017 plaats, in afstemming met medische staf, adviesorganen en externe stakeholders. Het is nog niet duidelijk wanneer een en ander wordt afgerond, maar het proces zal zeker enkele jaren in beslag nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top