ACTUEEL

Voorschrijfgedrag huisartsen varieert enorm

Tussen huisartsen bestaan grote verschillen in de hoeveelheden medicijnen die ze voorschrijven aan 55-plussers. Dat komt met name doordat er meerdere combinaties van medicijnen kunnen worden voorgeschreven voor dezelfde kwalen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL.

Zo bleek dat het percentage patiënten van 55 jaar en ouder die langdurig meer dan 5 verschillende medicijnen gebruiken in sommige huisartsenpraktijken ruim twee keer zo hoog als in andere praktijken.

Keuze

"Er is niet 1 beste oplossing", stelt het NIVEL. "De voorschrijvende arts zal dus een keuze moeten maken, waarbij rekening moet worden gehouden met hoe medicijnen op elkaar reageren, of de behandeling aansluit bij de voorkeur en wensen van de patiënt en of deze haalbaar is."

Door veranderingen in de conditie van de – vaak oudere – patiënt zal het geneesmiddelenregime ook continu gemonitord en regelmatig aanpast moeten worden.

"Juist omdat er steeds meer oudere patiënten zijn en die vaker verschillende medicijnen gebruiken, is het belangrijk dat huisartsen het medicijngebruik van hun patiënten vaker nalopen, zodat eventuele onnodige medicatie kan worden gestopt", legt onderzoeker Joke Korevaar uit.

Hierbij is ook een rol weggelegd voor de apothekers, bijvoorbeeld via het farmacotherapeutisch overleg (FTO) of in structurele medicatiebeoordelingen, aldus NIVEL.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top