ACTUEEL

Voorlopers zijn tevreden over horizontaal toezicht

In de toekomst gaat het in de ggz niet meer alleen over financiële verantwoording, maar over kwaliteit van zorg. Deze verwachting spreken ggz-aanbieder Dimence Groep en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ uit na ruim een jaar samenwerken in een pilot rond horizontaal toezicht.

De vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ kondigden eind 2015 aan samen spelregels te gaan ontwikkelen om horizontaal toezicht binnen zorginstellingen mogelijk te maken, om de administratieve lasten te verlichten. Zilveren Kruis en Dimence groep zijn samen begonnen aan een pilot en hebben VGZ gevraagd om in te stappen. Van alle pilots is deze het verst gevorderd, voor zover bekend. Dimence Groep heeft de risico's in kaart gebracht en vervolgens met de zorgverzekeraars gedeeld. Samen hebben ze doelen vastgesteld die ze willen nastreven. De focus ligt op rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit.

Geen sinecure

Makkelijk was het niet om horizontaal toezicht samen op te zetten, volgens de verzekeraars en de ggz-aanbieder, al was het maar vanwege alle regels. De partijen zijn wel blij dat ze de samenwerking zijn aangegaan. "Samenwerken is beter dan dat we tegenover elkaar staan als controleur en gecontroleerde", zegt Ninke Hagoort, manager naleving en controle bij Zilveren Kruis. Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur van de Dimence Groep, doet een duit in het zakje: "Wantrouwen lijkt haast wel de norm te zijn, terwijl werken vanuit vertrouwen beter gaat."

Om vast te stellen of de declaraties terecht worden ingediend, beantwoordt de ggz-aanbieder vragen als: is er een verwijsbrief aanwezig?; is de zorg op tijd geleverd?; is de zorg überhaupt geleverd? Dit is bepaald geen sinecure gezien het feit dat Dimence Groep zo'n 18 duizend dbc’s per jaar verwerkt, volgens Marja Otten, manager controle en financiën.

Zelfonderzoek

Hoewel zowel de zorgverzekeraars als Dimence Groep veel tijd en menskracht hebben geïnvesteerd in horizontaal toezicht, heeft de ggz-instelling er nog de grootste inspanning voor verricht. Bovendien loopt daarnaast bij Dimence nog steeds het oude stelsel van zelfonderzoek over 2014, iets waar de ggz-aanbieder overigens afscheid van zal nemen als het horizontaal toezicht eenmaal de praktijk wordt.

Zowel VGZ als Zilveren Kruis verwachten dat horizontaal toezicht ertoe zal leiden dat het declaratieverkeer tussen de zorginstelling en zorgverzekeraar soepeler zal verlopen. Volgens Paul Wilms, directeur Beheer van de divisie Zorg van VGZ, zal het resulteren in een "laag afwijzingspercentage van declaraties, omdat de instelling in één keer juist declareert". Ook hoeft de instelling geen jaarlijks zelfonderzoek meer uit te voeren en wordt de instelling niet meer "bestookt" met verschillende achterafcontroles door de zorgverzekeraars. "De administratieve lastendruk wordt hiermee sterk verlaagd", voorspelt Wilms.

Externe accountant

Wat de pilot rond horizontaal toezicht tot nu toe heeft opgeleverd, moet binnenkort blijken wanneer een externe accountant zich gaat buigen over de vraag wat de uitkomst ervan in 2016 is geweest. Naar aanleiding hiervan gaan de verzekeraars en Dimence Groep bepalen hoe ze verder gaan met het horizontaal toezicht. Dát ze ermee verder gaan, is wel zeker.

Dimence, Zilveren Kruis en VGZ gaan hun ervaringen delen met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders die ook aan de slag willen met horizontaal toezicht. "We zijn een voorloper op dit vlak, maar dat hopen we niet te blijven", zegt Klunder. Momenteel lopen er ook pilots rond horizontaal toezicht van VGZ samen met Zilveren Kruis en KPMG bij drie ziekenhuizen; Gelre ziekenhuizen, Maartenskliniek en Erasmus MC.

Zinnige zorg

Wat VGZ betreft, heeft Dimence aangetoond grip te hebben op de belangrijkste risico's en kan de ggz-aanbieder spoedig na afloop van het boekjaar de rechtmatigheid van haar omzet met zekerheid verantwoorden naar zorgverzekeraars, banken, gemeenten en accountant. Wilms: "In een dergelijke vertrouwensrelatie bestaat de mogelijkheid om tot meerjarenafspraken te komen over zinnige zorg." Volgens Zilveren Kruis leidt horizontaal toezicht tot een efficiënter proces en een betere vertrouwensband, en is dit een veel goede basis om het gesprek over zinnige en zuinige zorg constructief te voeren.

Klunder vindt dat het hoog tijd wordt om te kijken naar de kwaliteit van zorg, als eenmaal de financiële verantwoording over het verleden en vervolgens het toezicht goed geregeld zijn. De hele ggz wordt momenteel hervormd en er gebeuren in diverse regio's in Nederland "mooie dingen". "We moeten ervoor zorgen dat we daar meer aandacht aan besteden dan aan negatieve zaken", zegt de bestuursvoorzitter. "Het is mijn droom dat ggz-aanbieders met elkaar het gesprek aangaan over de toekomst."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top