Finance

Huishoudelijke hulp kost overal evenveel

Huishoudelijke hulp kost overal evenveel

De prijzen die gemeenten betalen voor huishoudelijke hulp lopen weinig uiteen. Ook voor de eigen bijdrage die gebruikers van de thuishulp betalen maakt het weinig uit in welke gemeente zij wonen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De markt voor huishoudelijke hulp: Gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007’, van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit is opvallend omdat gemeenten in de periode 2007-2013 de huishoudelijke hulp voor Wmo-gebruikers op allerlei verschillende manieren hebben ingekocht. Gemeenten hebben hun  eigen accenten willen leggen in de manier waarop ze aanbieders van huishoudelijke hulp selecteren en in de contracten die ze met hen sluiten.  

Een verklaring voor de geringe prijsverschillen zien de onderzoekers in het feit dat bijna alle gemeenten meerdere aanbieders contracteren – ongeacht de vorm van aanbesteden. "Hierdoor hebben gebruikers wat te kiezen en moeten aanbieders hun best doen om klanten te krijgen of te houden", stellen CPB en SCP. "Het beperkte prijsverschil tussen aanbestedingsvormen biedt gemeenten ruimte om bij de aanbesteding te sturen op andere zaken dan de prijs, zoals kwaliteit of lage administratieve lasten van het inkoopproces."

Marktaandeel

Ook blijken grote aanbieders van huishoudelijke hulp in de gemeente geen substantieel hogere prijzen te bedingen dan kleine aanbieders. Als het om de prijs gaat, speelt het marktaandeel van de aanbieder nauwelijks een rol. Verder bedingen samenwerkende gemeenten geen lagere prijzen dan gemeenten die zelfstandig inkopen. Toch kan het voor gemeenten aantrekkelijk zijn om samen te werken wanneer dit leidt tot kennisdeling over de inkoopprocedure en lagere aanbestedingskosten.

Eigen bijdrage

Gemeenten kunnen, ten gunste van de gebruiker, afwijken van de landelijke kaders die bestaan voor het vaststellen van de maximale eigen bijdrage, maar doen dit nauwelijks. Verschillen in eigen bijdragen komen dus niet zozeer door verschillen tussen gemeenten in eigenbijdragebeleid, maar vooral door persoonlijke factoren (zoals inkomen). De decentralisatie van huishoudelijke hulp naar gemeenten heeft dus niet geleid tot grote verschillen in eigen bijdragen tussen vergelijkbare huishoudens die in verschillende gemeenten wonen.

Een verhoging van de eigen bijdrage heeft ook maar een beperkt remmend effect op het gebruik. Dit effect geldt zowel voor het aantal gebruikers als voor het afgenomen aantal uren hulp per gebruiker.

Mantelzorg

Gemeenten met veel mantelzorgers hebben een vergelijkbaar aantal gebruikers van professionele hulp als gemeenten met weinig mantelzorgers. De aanwezigheid van mantelzorg gaat wel gepaard met minder uren huishoudelijke hulp.

Een groter aantal aanbieders gaat wel samen met meer gebruikers, aldus SCP en CPB.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

27 februari 2017

Met de huishoudelijke hulp had de gemeente al jarenlange ervaring. Het is ook de minst complexe zorg t.o.v. de zeer complexe zorg van de laatste transitie naar de gemeente. Bovendien gaat het uurtarief van de huishoudelijke hulp uit van het minimumloon, lager mag niet en dat is ook in de regel wat de huishoudelijke hulp krijgt: op of net boven minimumloon. Veel variatie in zorgkosten zal er niet zijn. Voor mensen die alleen gebruik maken van huishoudelijke hulp is er weinig tot niets veranderd. Diegene die het kan betalen, koopt particuliere huishoudelijke hulp in. Dat is ook nog aftrekbaar in de belasting en voor sommigen dus zelfs goedkoper dan huishoudelijke hulp van de gemeente in verband met de eigen bijdrage. Dat gaat al jaaaaren zo. Ik begrijp dus niet waarom het zo moeilijk is voor gemeenten om daar zicht op te krijgen en waarover men zich verbaast. De laatste transitie, de decentralisatie, het gedrocht van zorgversplintering in diverse zorgwetten..ja dat is een ander verhaal. De effecten van deze laatste transitie en wat het uiteindelijk heeft opgeleverd qua bezuiniging worden zeker pas ook weer jaren later zichtbaar. Ondertussen is er wel veel leed geschied voor de kwetsbaarste mensen van Nederland. Bekijkt men ook de maatschappelijke kosten van deze kostenbesparing?

Top