Finance

VWS vergoedt zorg aan daklozen

Voortaan krijgen zorgaanbieders zorg vergoed die ze verlenen aan onverzekerden, grotendeels daklozen. Minister Edith Schippers (VWS) roept hiertoe een subsidieregeling in het leven.

De subsidieregeling maakt deel uit van het plan van aanpak voor verwarde personen. Een deel van deze kwetsbare groep mensen is onverzekerd en dit levert problemen op voor de toegang tot de zorg. Mensen zijn volgens VWS onverzekerd "omdat ze zich niet willen verzekeren, uit onbekendheid, omdat ze het vergeten zijn of omdat ze het niet begrijpen en niet of onvoldoende in staat zijn zelf de stappen te zetten die nodig zijn om een zorgverzekering af te sluiten".

Onverzekerdheid kan een belemmering vormen om medisch noodzakelijke zorg te verlenen. Straatdokters, apothekers, huisartsen en andere zorgaanbieders verlenen deze zorg gratis of ontvangen een vergoeding van derden. De kosten van de zorg worden niet vergoed en komen dus voor rekening van de zorgaanbieder zelf. Bij ziekenhuizen en ggz-instellingen kan het gaan om "aanzienlijke bedragen".

Noodmaatregel

De subsidieregeling is bedoeld als een noodmaatregel. De huidige wetgeving voorziet niet in financiering van onverzekerde zorg met terugwerkende kracht en een wetswijziging zou geruime tijd vergen, volgens Schippers. "Gelet op de problematiek acht ik het gewenst dat thans voorzien wordt in een oplossing. Bezien zal worden op welke wijze een dergelijke financiering in de toekomst wettelijk verankerd kan worden."

Het CAK, een zelfstandig bestuursorgaan, voert de subsidieregeling uit. Voor de overeenkomst zal gebruik worden gemaakt van een model dat kan worden gedownload van de website van het CAK zodat de administratieve last tot een minimum is beperkt, aldus VWS. Zorgaanbieders kunnen de declaraties opsturen naar het CAK. Als voorwaarde voor de subsidie stelt VWS dat de zorgaanbieder een melding moet doen aan de GGD. Deze moet de melding verwerken en daarnaast een ander gemeentelijk loket informeren dat aan iemand zorg is verleend en vervolghulp nodig is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top