Finance

Psychiaters voeren weer actie wegens pensioenaftopping

Zo'n 1200 psychiaters uit 32 ggz-instellingen doen op 28 en 29 maart mee aan een 48-uurs zondagsdienst om de werkgevers duidelijk te maken dat er écht iets moet gebeuren om een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. GGZ Nederland reageert verbaasd op de actie.

Dit meldt werknemersorganisatie FBZ.

De psychiaters voerden al actie op 1 november 2016 en op 17 januari van dit jaar omdat ze willen dat hun werkgevers hun deel van de pensioenpremie terugbetalen boven de 100.000 euro. Alle andere werkgevers in de zorg doen dit, volgens de FBZ, behalve de werkgevers in de ggz. "Werkgevers in die sector houden het geld dat voor psychiaters is bestemd, al ruim twee jaar achter."

Impasse

De vorige twee zondagsdiensten zijn niet onopgemerkt gebleven, maar hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. FBZ, de LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben na de laatste actiedag in januari daarom een uitnodiging gestuurd naar GGZ Nederland, om op bestuurlijk niveau te bespreken hoe de ontstane impasse kan worden doorbroken. De brancheorganisatie heeft de uitnodiging geweigerd.

"Onbegrijpelijk en ook hoogst ongebruikelijk", zegt Caroline van den Brekel, FBZ-directeur. "Wij hebben echt alles geprobeerd om op een constructieve manier het gesprek aan te gaan. Nu GGZ Nederland dat weigert, kiezen we heel bewust voor een 48- in plaats van een 24-uurs zondagsdienst, omdat psychiaters het meer dan zat zijn. Dat zo’n 1.200 psychiaters aan deze twee actiedagen meedoen, geeft wel aan dat ze zich absoluut niet meer serieus genomen voelen."

GGZ Nederland

Woordvoerder Femme van Leeuwen van GGZ Nederland laat weten verbaasd te zijn over de aangekondigde acties. De compensatie voor het overheidsbesluit om pensioenopbouw voor inkomens boven de 100.000 euro af te toppen, is volgens de brancheorganisatie door de gezamenlijke vakbonden al geagendeerd bij lopende cao-besprekingen, die van start zijn gegaan op 23 januari jongstleden. "De cao-tafel is wat ons betreft de enig juiste plek om dit punt te adresseren. Het streven van GGZ Nederland is om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing van dit onderwerp binnen het geheel van cao-afspraken."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top