Finance

VNG onderzoekt financiële tekorten sociaal domein

VNG onderzoekt financiële tekorten sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) start een onderzoek onder gemeenten naar mogelijke tekorten in het sociaal domein. De VNG zegt signalen te hebben dat verschillende gemeenten niet uitkomen.

“Een aantal gemeenten laat weten in 2016 tekorten te hebben op het brede terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatietaken”, aldus de VNG. “Ze verwachten bovendien dat die tekorten de komende jaren nog oplopen. Er zijn ook gemeenten die verwachten vanaf dit jaar niet uit te komen met hun budget voor het sociaal domein.”

Als extra reden voor het onderzoek noemt de VNG twee recente onderzoeken die aantonen dat de financiële positie van gemeenten minder rooskleurig is dan door de media is voorgesteld. Gemeenten zijn er de afgelopen maanden regelmatig van beticht geld voor de Wmo op te potten. Blijkens onderzoek van adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) behoeft dit beeld op zijn minst nuancering.

Vertekend beeld

Volgens AEF is er een vertekend beeld ontstaan doordat in eerdere berekeningen van onder meer het CBS niet de werkelijke inkomsten zijn verdisconteerd, maar de bedragen zoals die naar voren komen uit de verdeelmodellen in het gemeentefonds. Deze wijken volgens AEF sterk af van de gemeentelijke realiteit. De VNG wil deze werkelijkheid nu in een kortlopend onderzoek alsnog in kaart brengen.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top