Tech

Internet der dingen maakt opmars in zorg

Internet der dingen maakt opmars in zorg

Wereldwijd denkt 87 procent van de zorgaanbieders de komende twee jaar innovaties te implementeren die zijn ontleend aan het Internet of Things (IoT). Dat komt naar voren uit een onderzoek van Hewlett Packard-dochter Aruba Networks. Veiligheid vormt hierbij het grootste hoofdbreken.

Momenteel heeft circa 60 procent van de zorgorganisaties op enigerlei wijze IoT-technologie ingevoerd in de eigen organisatie. Daarmee is de zorg de op twee na grootste bedrijfstak als het gaat om de toepassing van IoT. De ruggengraat van IoT of internet der dingen bestaat uit alledaagse voorwerpen die verbonden zijn via digitale netwerken en zo allerhande gegevens kunnen uitwisselen. De belangrijkste fysieke dragers van het IoT zijn momenteel smartphones, wearables en sensoren.     

In de zorg zegt 64 procent van de gebruikers het IoT vooral te gebruiken voor de monitoring van patiënten, de energievoorziening (56 procent) en ter ondersteuning van beeldvormende apparatuur (33 percent).

Innovatie

Tachtig procent van de gebruikers van IoT zegt dat invoering innovatie binnen de organisatie heeft versneld. Bijna driekwart (73 procent) heeft daarnaast kosten weten te besparen. 57 Procent van de gebruikers denkt dat IoT de productiviteit van werknemers zal vergroten, 36 procent voorziet de opkomst van nieuwe business-modellen en 27 procent denkt dat IoT de samenwerking met collega’s en patiënten zal verbeteren.  

Thuiszorg

Volgens Shwetak Patel, hoogleraar computerkunde aan de University Washington, is de zorg één van de meest kansrijke sectoren voor wat betreft de toepassing van IoT. “De volgende golf in de ontwikkeling van het IoT zal een grote impact hebben op de gezondheidszorg”, voorspelt Patel. “Met name als het gaat om het gebruik van sensoren in de thuissituatie, bijvoorbeeld om chronische ziektes te behandelen.”  

Achilleshiel

Ondanks de potentiële mogelijkheden heeft het IoT een duidelijke achilleshiel in de vorm van veiligheid. Bijna negen van de tien gebruikers (89 procent) heeft te maken gehad met IoT-gerelateerde beveiligingsincidenten, terwijl de helft (49 procent) te maken had met malware. "Naarmate IoT groeit in schaal, toepassing en complexiteit zal de ontwikkeling van gepaste veiligheidsmaatregelen gelijke voet moeten houden”, stelt Chris Kozup, vice president marketing bij Aruba. "Als bedrijven het IoT niet sterker profileren binnen de eigen organisatie, lopen ze het risico te worden bloot gesteld aan potentieel kwaadaardige activiteiten.”

Door de combinatie digitale systemen die in de fysieke wereld apparaten aansturen is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk. Dataveiligheid alleen is in zo’n aanpak niet genoeg, aldus Aruba, “the security of things is even more important”. Een andere probleem is de vraag in hoeverre bestaande computersystemen in staat zijn om de verwachte toevloed van IoT-data op te vangen zonder in legacy-problemen te verzanden.

---

Wellicht bent u nieuwsgierig naar de lessen van de HIMSS 2017, maar bent u niet in de gelegenheid geweest om af te reizen naar Orlando. Geen nood: dan komt u op 10 maart naar de Skipr HIMSS Highlights in Houten. Samen met bestuurders en IT-experts die de Himss hebben bezocht, vertaalt Skipr de HIMSS-lessen naar de Nederlandse context. Komt u ook?

Joris van Eijck (Menzis) is een van de sprekers tijdens de Skipr Himss Highlights op vrijdag 10 maart, naast Lies van Gennip (Nictiz), Dianda Veldman (Patiëntenfederatie) en Mirjam van Velthuizen-Lormans (raad van bestuur UMC Utrecht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top