ACTUEEL

Klinieken en behandelcentra gaan beter om met gevaarlijke stoffen

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra gaan steeds beter om met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit blijkt uit steekproeven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2016.

Daarbij controleerde de inspectie bij 25 particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra of zij ziekenhuisafval op een juiste wijze verpakken en classificeren en of ze voldoende kennis hebben over de voorschriften bij het aanbieden voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Opleiding

De bezochte instellingen wisten over het algemeen beter om te gaan met het classificeren van gevaarlijk afval en het verpakken daarvan dan in 2015. Wel schort het nog aan de opleiding van het personeel dat handelingen verricht met gevaarlijke stoffen. Dat wist niet altijd welke specifieke voorschriften er gelden bij het verpakken van gevaarlijk afval. Verder is de wettelijke meld- en rapportageplicht bij voorvallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen niet bij alle instellingen bekend. 

Vervolg

De controles zijn een vervolg op controles in 2015 waarbij de inspectie vaststelde dat de branche onvoldoende bekend was met de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het afgelopen jaar hebben de ILT en ZKN (de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland) veel ingezet op voorlichting aan deze doelgroep. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top