ACTUEEL

Klinieken te onbekend met vervoer stoffen

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra (zbc's) zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van vijftig instellingen vorig jaar.

Het gaat dan bijvoorbeeld om (afval)stoffen maar ook de verzending van patiëntenmonsters. De inspectie bekeek hoe het hele traject werd afgehandeld: verpakken, laden, lossen en vervoeren. Er zijn veel overtredingen ontdekt. De inspectie gaat daarom dit jaar bij een aantal opnieuw controleren.

Bij 48 instellingen had het personeel, dat betrokken was bij het vervoer, niet de vereiste opleiding. Ongeveer driekwart van de instellingen voldeed niet aan de voorwaarden voor vervoer van verontreinigd instrumentarium. En ruim 60 procent gebruikte niet (of niet genoeg) absorptiemateriaal bij vloeibaar afval. Bij 36 van de 50 instellingen was de wettelijke meld-en rapportageplicht bij voorvallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen 'niet of onvoldoende geborgd in de bedrijfssystemen of -processen'.

De ILT zal in de tweede helft van 2016 in deze branche nogmaals controles uitvoeren bij een selectie van klinieken en zbc's. Bij overtredingen zal ILT 'direct strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk optreden'.

Algemene ziekenhuizen

De ILT deed in 2014 onderzoek naar de omgang van algemene ziekenhuizen met gevaarlijke stoffen. Toen bleek dat ruim 6 op de 10 ziekenhuismedewerkers die hierbij betrokken zijn, niet of onvoldoende zijn opgeleid. Dit is meer dan bij de particuliere klinieken en zbc's. Toch waarschuwt de ILT dat de overtredingpercentages van dit onderzoek niet één op één te vergelijken zijn met die van de algemene ziekenhuizen. "Binnen deze ziekenhuizen is bijvoorbeeld de hoeveelheid medisch afval vele malen groter waardoor er ook meer overtredingen kunnenontstaan." Ook hebben ziekenhuizen, door de aanwezigheid van verschillende laboratoria, die binnen klinieken en ZBC's meestal niet aanwezig zijn, beduidend meer en ander chemisch afval.

(ANP/ Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top