HRM

UWV: arbeidsmarkt zorg trekt flink aan

UWV: arbeidsmarkt zorg trekt flink aan

Er is een einde gekomen aan de krimp. Na een jarenlange crisis trekt de arbeidsmarkt in de zorg weer aan. Voor dit jaar wordt een groei verwacht van 105.000 vacatures. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. De sterkste groei ligt in de thuiszorg en de eerstelijnszorg. Ook verzorgenden, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, verzekeringsartsen en psychiaters zijn zeer gewild.

Dat blijkt uit de Factsheet Zorg die het UWV op 13 maart heeft uitgebracht. De vraag ligt vooral in de wat hoger opgeleide functies, vanaf mbo-niveau 3. Op de lagere niveaus is weinig werk beschikbaar. Daar zijn de laatste jaren ook de meeste banen verdwenen. Er zijn nog wel veel werkzoekenden.

Banen

In de zorg werken ongeveer 1 miljoen werknemers. Dat is 14 procent van de totale beroepsbevolking. De meeste mensen – ongeveer een derde deel – werken in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Een kwart werkt in ziekenhuizen. Voor de komende jaren verwacht het UWV een stijging van het totaal aantal zorgwerknemers tot 1,07 miljoen in 2017 en 1,08 miljoen in 2018. Overigens is dat nog lager dan het aantal banen in 2012, voordat de crisis toesloeg. De meeste werkenden in de zorg zijn vrouw (84 procent). Er werken relatief veel 55-plussers (23 procent). Dat betekent dat de komende jaren veel arbeidsplaatsen moeten worden vervangen.

Contract

Opvallend: veruit de meeste medewerkers hebben een vast contract, namelijk 87 procent. Een tiende deel heeft een tijdelijk contract en maar 3 procent werkt als uitzendkracht of oproepkracht. Wel is het zo dat er veel wordt gewerkt met vaste nul-uren-contracten. De meeste vaste contracten vinden we in de algemene ziekenhuizen, de meeste tijdelijke in de academische ziekenhuizen omdat daar ook veel wordt gewerkt met opleidingscontracten.

Remmend

Het UWV signaleert ook een aantal trends die remmend werken op de vacaturegroei van de komende jaren. De drang om zorgkosten zoveel mogelijk te beheersen heeft z’n uitwerking, bijvoorbeeld, er wordt meer beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers en technologie heeft zijn impact op het uit te voeren werk in de zorg – maar die leidt niet tot een grootschalige uitstoot van personeel.

Opleiding

De vraag naar hoger opgeleide krachten groeit vooral. Dat komt doordat de zorgvraag steeds complexer wordt en door taakherschikking van medisch specialist naar verpleegkundig specialist en van huisarts en psychiater naar POH-GGZ. Dus de vraag verschuift van mbo- naar hbo- of hoger mbo-geschoold. Wat deze ontwikkeling dan weer tegenwerkt is het tekort aan stageplaatsen dat het UWV voorziet, waardoor het aanbod aan gekwalificeerd personeel onder druk komt te staan. De meeste moeilijk vervulbare vacatures waren in 2016 in de verpleegkundige en medisch-wetenschappelijke beroepen in ziekenhuizen, verzorgende en verpleegkundige beroepen in de VVT en medisch- en gedragswetenschappelijke beroepen in de GGZ.

Veel vraag

Als tip voor werkzoekenden geeft het UWV een lijstje met banen waar gegarandeerd veel vraag naar blijft. Sterilisatiemedewerkers, audiciens en opticiens, technisch assistenten oogheelkunde, optometristen, apothekersassistenten en mondhygiënisten gaan een gouden toekomst tegemoet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top