Tech

'EPD geeft nog geen automatisch antwoord op kwaliteitsvragen'

'EPD geeft nog geen automatisch antwoord op kwaliteitsvragen'

Het lukt ziekenhuizen nog niet om op basis van het EPD geautomatiseerd antwoord te geven op de vraag in hoeverre kwaliteitsrichtlijnen worden nageleefd. Niet alleen zijn de data-elementen slechts gedeeltelijk in de EPD’s beschikbaar, ook zijn er grote verschillen in registratiemethoden tussen de ziekenhuizen en tussen zorgverleners.

Daarnaast zijn de benodigde gegevens door hun ongestructureerde karakter niet altijd geschikt voor een automatische berekening van de procesindicatoren. Eén en ander komt naar voren uit de EPD Indicator Scan die onderzoeksinstituut NIVEL heeft uitgevoerd als onderdeel van de Tweede evaluatie van het VMS Veiligheidsprogramma.

Omdat steeds meer ziekenhuizen met een geïntegreerd EPD werken, is het volgens NIVEL relevant om te kijken of kwaliteitsindicatoren automatisch berekend kunnen worden. Een dergelijke stap kan de registratielast verminderen en tijd besparen. Bovendien vereenvoudigt het een landelijke vergelijking. “Een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) […] biedt mogelijk een uitkomst om de implementatie van het VMS Veiligheidsprogramma efficiënt en betrouwbaar te kunnen monitoren en evalueren zowel op lokaal als landelijk niveau”, stelt NIVEL.

Medicatierichtlijnen

Om de haalbaarheid van het geautomatiseerd volgen van kwaliteitsrichtlijnen te toetsen heeft NIVEL in het kader van de EPD Indicator Scan twee thema’s onder de loep genomen, te weten Medicatieverificatie en High Risk Medicatie. De uitkomst van de scan is dat een landelijke meting van deze thema’s op basis van procesindicatoren die automatisch berekend zijn uit EPD-gegevens van ziekenhuizen, nog niet mogelijk is.

Ongestructureerd

Als het om medicatieverificatie gaat zijn de benodigde gegevens weliswaar grotendeels in de EPD’s beschikbaar, maar niet alle gegevens zijn door hun ongestructureerde karakter bruikbaar voor automatische berekening. Ook worden de gegevens niet door alle zorgverleners geregistreerd, zodat de bron-data niet volledig zijn. Daarbij is de wijze waarop de benodigde gegevens worden geregistreerd en procesindicatoren worden berekend per ziekenhuis verschillend.

Voor het automatisch beoordelen van de richtlijn voor High Risk Medicatie is slechts de helft van de benodigde gegevens beschikbaar in de EPD’s van de ziekenhuizen. NIVEL noemt dit “begrijpelijk”, “omdat de naleving van een aantal benodigde handelingen beter via directe observaties gemeten kan worden”.

Daarnaast constateert NIVEL dat de VMS-richtlijnen, die uit 2008 stammen, niet altijd passen bij de digitale werkwijze van vandaag. “Deze bundels en procesindicatoren sluiten aan bij de dossiervoering op papier en niet goed bij de dossiervoering in een EPD”, aldus NIVEL. Om die reden is een vertaalslag nodig, waarbij standaardisatie en hergebruik centraal staan.      

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

22 maart 2017

Als ik dit lees denk ik aan andere grote projecten. "Oh, dan is het handig om dit er ook aan te koppelen en dat ook". Een veiligheidsprogramma monitoren via een EPD... dat riekt naar hopeloze gecompliceerdheid. En... waar is de patient? Die heeft voor je het weet al lang ook zijn eigen gegevens via zijn eigen e-Health systeem dat dagelijks van alles bijhoudt over zijn gezondheid. Graag wil hij daar ook de onderzoekgegevens van de arts in opnemen, zodat hij een totaalplaatje heeft van zijn gezondheid en indicatoren die kunnen duiden op een kwaal. Komt hij in het ziekenhuis, laat zijn eigen dossier uitlezen en de specialisten hebben een prachtig plaatje van de gesteldheid van deze persoon over langere periode, ook in 'gezonde' toestand. Want wie heeft er nu een lichaam dat op alle fronten functioneert volgens het boekje? Niemand. Dus is niet de basiskwaliteit van iemand, niet de kwaliteit die uitgangspunt zou moeten zijn voor handelen?
Hoe vaak overkomt het mensen dat ze zieker en met meer pillen een ziekenhuis uitgaan dan dat ze er in komen? Pas in de thuissituatie wordt men weer beter, of niet, en dan zijn er heel andere mechanismes aan het werk dan de dokters kunnen meten. Dus relativering van het begrip 'kwaliteit' als het om patienten dossiers gaat lijkt me op zijn plek. Zie ook: http://corapostema.blogspot.nl/2017/03/hoe-zit-dat-nu-eigenlijk-met.html

van Zijl

11 april 2017

Ehealth, lekker veilig.
Appjes die op de achterkant allerlei (meta) data van je opeisen. Of geloof je iedereen op hun blauwe ogen?
EHealth is alleen interessant voor mensen die gemonitord moeten worden. Maar laten we nou niet alles op de patiënt schuiven.
We zijn in wereld van de zorg- ict net pas gedigitaliseerd en veel loopt nog fout. Al deze nieuwe mooi ideeën zijn leuk, maar is vaak zonde geld.
En laten we eerlijk wezen, als we de patiënt erbij betrekken, die wilt gewoon goede zorg en snel beter worden. Daar gaat een appje niet bij helpen, maar een medisch specialist wel.
Nu weer allemaal even met beide op de grond staan! Technologie kent veel mogelijkheden, maar niet alles is goed. Zorg is en blijft mensen werk.

Top