ACTUEEL

Zuyderland bezuinigt 12 miljoen euro

Zuyderland Medisch Centrum gaat de komende maanden 12 miljoen euro korten op personeelskosten, investeringen en materiële uitgaven. De Limburgse fusieorganisatie hoopt daarmee eind 2017 voor het eerst zwarte cijfers te schrijven.

De bezuinigingsmaatregelen zijn volgens de raad van bestuur nodig omdat de eerste maanden er op financieel gebied nog niet gunstig uitzien. “We kiezen voor een strikte focus op resultaat om het fundament onder Zuyderland te versterken”, reageert bestuursvoorzitter David Jongen.

De komende maanden kort Zuyderland op personeelskosten, investeringen en materiële uitgaven. In totaal gaat het om een besparing van 12 miljoen euro. De bezuinigingen richten zich alleen op de ziekenhuisorganisatie. De financieel gezonde Zorg-onderdelen, te weten Zuyderland Zorgcentra, Thuiszorg, JGZ en Huishoudelijke Hulp, vallen buiten de maatregelen.

Kosten

“Een aantal kostenposten uit 2016, zoals kosten voor personeel en dure medicijnen, drukken zwaarder op de huidige begroting dan verwacht”, licht Jongen de bezuinigingen toe. “Ook weegt de omzet in de eerste maanden van 2017 nog niet op tegen de kostenontwikkeling. Daarom hebben we als raad van bestuur nu tijdig besloten bij te sturen om de financiële situatie te verbeteren.”

De maatregelen voorzien onder meer in een vacaturestop en een rem op de inzet van extern personeel. Toch houdt Zuyderland onverkort vast de ambities als patiëntgericht topklinisch ziekenhuis. Het primaire patiënten-proces staat daarbij centraal. Een financieel gezonde organisatie is daarbij onmisbaar. “Alleen zo hebben we een goede basis om ook in de toekomst van Zuyderland te kunnen blijven investeren”, aldus Jongen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top