Vastgoed

Natuurorganisaties bepleiten heroverweging nieuwbouw Slingeland

Natuurorganisaties bepleiten heroverweging nieuwbouw Slingeland

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zou samen met gemeente en provincie de beoogde nieuwbouwlocatie moeten heroverwegen. Dat bepleiten de Gelderse Natuur en Milieufederatie (Gnmf), Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek en actiegroep Kans voor de Achterhoek, zo meldt dagblad De Gelderlander.

Het Slingeland Ziekenhuis wil per se naar een locatie langs de A18. Volgens het ziekenhuis biedt deze plek de beste garanties voor de bereikbaarheid. Ook is de grond goedkoper dan op de voorkeurslocatie van de natuurorganisaties. De gemeenteraad stemde in 2014 al in met het plan van het Slingeland. Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure.

Discussie

De locatie aan de A18 staat ter discussie omdat deze buiten de stad is. Het is landelijk beleid om binnenstedelijk te bouwen. De drie milieugroeperingen vinden daarom het terrein van WSW-voorziening Wedeo de beste plek om te bouwen. Ze onderbouwen dat met onderzoek van adviesbureau SRO, dat concludeert dat deze locatie dankzij de nabijheid van het bus- en treinstation uitstekend bereikbaar is. Bovendien kan het ziekenhuis vanuit die plek een economische impuls geven aan de Doetinchemse binnenstad.

De komende maanden zal het bestemmingsplan worden behandeld door de Doetinchemse gemeenteraad. Tot dusverre is er een grote meerderheid voor de locatie aan de A18. Met nog geen derde van de raadszetels zijn alleen GroenLinks, PvlM en SP tegen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top