ACTUEEL

Zorgkantoor weet niet wie zorg nodig heeft

Zorgkantoor weet niet wie zorg nodig heeft

Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend de betreffende cliënten zorg nodig hebben. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek.

Dat kan voor patiënten tot onverantwoorde situaties leiden. Vaak weten zorgbehoevenden ook niet waarvoor ze bij het zorgkantoor terecht kunnen. Deze bemiddelingskantoren moeten ervoor zorgen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen.

De meeste zorgkantoren hebben het bemiddelen van patiënten naar zorg uitbesteed aan zorginstellingen. Maar die werkwijze brengt volgens de NZa risico's met zich mee. Mensen kunnen hierdoor buiten het zicht van hun zorgkantoor vallen, waardoor ze geen tijdige en passende zorg krijgen. Ook is niet altijd duidelijk of de situatie van wachtenden verantwoord is. De NZa ziet dat zorgkantoren cliënten steeds beter helpen, maar dat er nog verbeteringen mogelijk en nodig zijn.

Passende zorg

Een zorgkantoor heeft een zorgplicht naar zijn cliënten en is daarom verantwoordelijk voor het bieden van passende zorg, stelt de NZa in een toelichting op het onderzoek. Cliënten hebben hier recht op, maar weten vaak niet waarvoor zij bij het zorgkantoor terecht kunnen. Ook weten zij niet dat zij ondersteuning kunnen krijgen van het zorgkantoor of een onafhankelijk cliëntondersteuner bij het vinden van passende zorg. Daarom heeft de NZa zorgkantoren gevraagd structurele maatregelen te nemen om passende zorg voor hun cliënten te organiseren en cliënten te informeren over hun rol als bemiddelaar en de mogelijkheden voor cliëntondersteuning. De NZa zegt er op toe te gaan zien of de verbeterplannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Uitbesteden

In de praktijk hebben zorgkantoren het bemiddelen van cliënten naar zorg in de meeste gevallen uitbesteed aan zorginstellingen, omdat zij de meeste contacten hebben met de cliënten. Deze werkwijze brengt risico's met zich mee, omdat cliënten buiten het zicht van hun zorgkantoor kunnen vallen en mogelijk geen tijdige en passende zorg krijgen. Zorgkantoren moeten van de NZa een regierol vervullen en zicht hebben op mensen die wachten op zorg.

'Zeer ernstig'

In actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldde belangenbehartiger MEE op zondag 26 maart dat zeker 125 mensen met een verstandelijke beperking geen passende zorg krijgen op dit moment. De NZa laat weten dit signaal "zeer ernstig" te vinden en heeft de zorgkantoren aangesproken op hun zorgplicht. "Wij verwachten dat zij direct actie ondernemen tot alle mensen geholpen zijn", aldus de NZa. "Dit geldt ook voor de meldingen die wij naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending ontvangen. Wanneer mensen zich melden bij de NZa onderzoeken wij of en hoe wij kunnen bijdragen aan een oplossing." (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top