ACTUEEL

Inspectie heft verscherpt toezicht Het Talenten-huis op

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Het Talenten-huis te Enkhuizen per 28 maart 2017 opgeheven. Volgens de inspecties heeft het Talenten-huis belangrijke verbeteringen doorgevoerd om te voldoen aan de kwaliteitseisen van verantwoorde hulp voor jeugd.

Het Talenten-huis werd in april 2016 onder verscherpt toezicht gesteld. Naar het oordeel van de inspecties was de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp onvoldoende. De tekortkomingen op het gebied van veiligheid, cliëntenpositie, organisatie en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waren naar het oordeel van de inspectie structureel van aard.

Het Talenten-huis voldoet nu aan 51 van de 56 criteria uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening en leefklimaat zijn alle verwachtingen als voldoende beoordeeld. De inspecties zijn van mening dat Het Talenten-huis verantwoorde hulp biedt aan jeugdigen en dat de bestuurlijke continuïteit nu voldoende gewaarborgd is. De inspecties verwachten dat Het Talenten-huis ervoor zorgt dat de genomen verbetermaatregelen structureel zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top