HRM

Zorgverleners pleiten bij informateur voor herstelwet

Zorgverleners willen in de komende kabinetsperiode een ‘herstelwet’ voor het zorgstelsel. Dat schrijft het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) in een brief aan informateur Schippers. In de herstelwet moet onder meer worden vastgelegd dat de lastendruk en regelgeving voor zorgverleners met meer dan de helft worden verminderd.

“Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden om optimale zorg te kunnen blijven leveren”, schrijven huisartsen Bart Meijman, Peter de Groof en Toosje Valkenburg aan informateur Schippers. “Dat betekent andere prioriteiten stellen, verschuiving in budgetten en aanpassing van het huidige stelsel. Waarbij er niet alleen naar wetgeving gekeken moet worden maar zeker ook naar de regelgeving die daaruit voortvloeit. We hebben dit eenvoudigweg ‘de Herstelwet’ genoemd die ingevoerd kan worden na een grondige evaluatie van het huidige zorgstelsel waaronder de drie zorgwetten ZVW, WMO en WLZ.”

Verkiezingsoproep

In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde HRMO en Platform Nieuwe Zorg – samen met VvAA - een manifestatie in theater Carre?. Dit resulteerde in een oproep aan de politieke partijen om de bureaucratie in de zorg aan te pakken. Naast een hartenkreet tegen het georganiseerde wantrouwen en de doorgeschoten bevatte de oproep punten als: geef concreet aan wat wel en wat niet uit de publieke middelen betaald kan worden, investeer in professionaliteit en opleiding in plaats van meer controle en betutteling, verlaat het dogma van ‘eigen-regie’ als excuus voor het onvoldoende leveren van zorg aan kwetsbaren en laat de zorginhoud - binnen vastgestelde kaders - aan de professionals. ?

Ook pleitten de opstellers voor reparatie van de uitvoering van de zorgwetten Zvw, Wmo en Wlz, regionale samenwerking en meerjarige contracten alsook een structureel debat over gezondheid en zorg. Als het aan HRMO ligt keren ook al deze onderwerpen terug in een regeerakkoord.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top