Finance

VGZ geeft zinnige zorg voorrang bij contractering

VGZ geeft zinnige zorg voorrang bij contractering

Coöperatie VGZ gaat volgend jaar zorgaanbieders die mee ontwikkelen en goede voorbeelden willen overnemen, belonen bij de zorginkoop. Op deze manier wil VGZ bredere toepassing van zinnige zorg stimuleren. Worden de huidige 40 good practices in alle ziekenhuizen toegepast, dan bespaart dat volgens VGZ tientallen miljoenen euro’s.

VGZ zoekt sinds enkele jaren samen met zorgaanbieders en artsen actief naar nieuwe werkwijzen die leiden tot zinnige zorg, oftewel betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Met het oog hierop heeft VGZ het afgelopen jaar het initiatief genomen voor een alliantie voor zinnige zorg, waar negen ziekenhuizen en een ggz-instelling deel van uitmaken. Daarnaast zijn er zes leertuinen gericht op de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg en eerstelijnszorg, of een combinatie daarvan.

Onnodige diagnostiek

De samenwerking met artsen en aanbieders heeft inmiddels veertig goede voorbeelden opgeleverd. Het gaat dan bijvoorbeeld om online monitoring van patiënten met hartklachten of astma waarmee onnodig ziekenhuisbezoek wordt voorkomen; meer tijd voor gesprekken tussen arts en patiënt, zodat vaker alternatieven overwogen en gekozen worden en het inzetten van ervaren specialisten op de eerste hulp, waarmee onnodige diagnostiek wordt voorkomen.

Opschalen

Volgens VGZ is nu het moment daar om deze goede voorbeelden breder toe te passen. Samen met de zorgaanbieders die ze ontwikkelden zijn opschaalplannen gemaakt. Ook zijn de leden van de alliantie beschikbaar voor het adviseren en ondersteunen van andere aanbieders die good practices willen overnemen. VGZ geeft daarnaast zorgaanbieders die mee-ontwikkelen en die goede voorbeelden willen overnemen voorrang in de contractering.

Besparing

“Coöperatie VGZ zet zich de komende jaren maximaal in voor een brede implementatie van bewezen good practices, omdat gemotiveerde artsen ons hebben laten zien dat het werkt”, licht bestuurder Ab Klink het accent op zinnige zorg bij de zorginkoop toe. “Het is fantastisch om te zien hoeveel energie deze benadering losmaakt bij professionals en bestuurders in de zorg. Als we de nu gevonden good practices kunnen gaan toepassen in alle ziekenhuizen, kunnen we het komende jaar al tientallen miljoenen euro’s besparen én betere zorg voor de patiënt realiseren.”

Naast de focus op opschaling van de good practices, stelt Coöperatie VGZ in 2018 extra geld beschikbaar voor een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager. Huisartsen die lokaal of regionaal samenwerken, kunnen onder voorwaarden een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager aanvragen. Dat ontlast huisartsen die op die manier meer tijd en aandacht kunnen besteden aan patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top