Finance

Menzis kiest voor waardegerichte zorginkoop

Waardegerichte zorginkoop is volgens zorgverzekeraar Menzis de sleutel tot een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg. Dit betekent dat Menzis in 2018 scherper gaat letten op de uitkomsten van behandeling. “Afspraken met zorgaanbieders moeten waarde toevoegen aan de zorg voor patiënten”, aldus Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis. Zelf geeft Menzis het goede voorbeeld door het contracteerproces te vereenvoudigen.

“Onze zorginkoop heeft als doel om voor onze 2,2 miljoen verzekerden kwalitatief goede en betaalbare zorg te realiseren”, zegt Van Eijck. “We spelen in en anticiperen op de wensen en behoeften van onze verzekerden. We richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg.”

Toevoegen

Onderzoek en ervaring leren volgens Menzis dat hogere kwaliteit en lagere kosten samen gaan. Hogere kwaliteit kan bijvoorbeeld betekenen dat een behandeling in één keer succesvol is , zonder complicaties of heropnames. Ook kan een behandelmethode bij lagere kosten tot gelijkblijvende uitkomsten leiden. Van Eijck: “Op die manier wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst. Afspraken met zorgaanbieders moeten waarde toevoegen aan de zorg voor patiënten.”

Klantbehoefte

De afgelopen periode heeft Menzis landelijk en regionaal resultaat geboekt door te werken vanuit specifieke klantvragen en ontwikkelingen. Dat gaat bijvoorbeeld om het behandelen van aandoeningen, om het versterken van gezondheid en om preventie. Inspraak van verzekerden via de Ledenraad van Menzis, inbreng via klantenpanels en het MedeMenz-platform en samenwerking met patiënten- en consumentenorganisaties zijn cruciaal om in te kunnen spelen en te anticiperen op hun vragen en wensen. Die blik van buiten heeft daarom een structurele plek bij Menzis.

Menzis wil daarnaast over een langere periode samenwerkingsrelaties aangaan met zorgaanbieders. Gezamenlijk kan de waarde voor patiënten en verzekerden nog meer worden verhoogd. Menzis verbetert in 2018 daarom de dienstverlening aan zorgaanbieders en vereenvoudigt het contracteerproces.

Innovaties

Ook het principe van horizontaal toezicht krijgt meer aandacht. Dit zorgt sneller voor duidelijkheid over zorgkosten en verzekerden krijgen er sneller en beter inzicht mee in de zorgkosten die ze hebben gemaakt. Menzis gaat daarnaast verder met vernieuwende manieren van zorgfinanciering, zoals populatiebekostiging, waar het de afgelopen jaren mee heeft geëxperimenteerd. In 2018 zullen daarnaast diverse innovaties worden opgeschaald.

 

 

                 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top