ACTUEEL

Belangenorganisaties bundelen krachten

Vier belangenorganisaties in de gehandicaptenzorg gaan zich samen sterk maken voor een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In een convenant zijn de vier overeengekomen deskundigheid en subsidiemiddelen efficiënter in te zetten.

De krachtenbundeling is een uitvloeisel van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg, die staatssecretaris Van Rijn van VWS afgelopen zomer presenteerde. De kwaliteitsagenda telt maar liefst 63 actiepunten.   

De vier landelijke cliëntenorganisaties achten het met het oog op de uitwerking van de actiepunten essentieel om hun onderlinge activiteiten goed af te stemmen en zoveel mogelijk op één lijn te gaan zitten. Belangrijke gezamenlijke agendapunten zijn onder meer het versterken van de positie van de cliënt en hun familie in de instelling en het versterken van de deskundigheid van de zorgprofessionals. Hiervoor zijn in de afgelopen maand actiepunten uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.

De vier ondertekenaars zijn KansPlus, Landelijke Federatie van Belangenverenigingen (LFB), het Landelijke Steunpunt Cliëntenraden (LSR) en koepelorganisatie Ieder(in)

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top