HRM

Inspecties kritisch over suïcidebeleid De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep heeft haar suïcidepreventiebeleid niet op orde. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het onderzoek naar de zelfdoding van een kind in juni 2016.

De inspecties stellen dat de behandeling van het kind in de instelling op orde was en dat de medewerkers goed hebben gehandeld, maar dat het beleid om zelfdodingen te voorkomen onvoldoende is. Volgens het rapport waren niet alle medewerkers op de hoogte van een landelijke richtlijn die zij moeten toepassen bij risico op suïcide. 

Ook zijn de inspecties kritisch over Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, de partij die toezicht hield op het kind. Er was geen analyse over het leven van het kind en er was geen risico-inschatting bij grote veranderingen, aldus de onderzoekers.

Passend beleid

De inspecties willen dat De Hoenderloo Groep passend beleid maakt ter voorkoming van zelfdoding en medewerkers hierin opleidt. Ook moet de instelling bij de evaluatie van een calamiteit voortaan alle hulpverleners rond een cliënt betrekken.

Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering moet bij kinderen die langere tijd onder voogdij vallen, een analyse maken op basis van een helikopterview over het leven van het kind. Ook moet zij bij grote veranderingen in het leven van het kind voortaan een risico-inschatting maken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top