Finance

Zilveren Kruis kiest voor nullijn bij zorginkoop

Zilveren Kruis kiest voor nullijn bij zorginkoop

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevriest het inkoopbudget voor medisch specialistische zorg en ggz. “Ons uitgangspunt is dat we de groeiende zorgvraag opvangen binnen de bestaande middelen”, aldus directeur zorginkoop Oliver Gerrits in een toelichting op het zorginkoopbeleid voor 2018. Om dit te realiseren zet Zilveren Kruis sterk in op substitutie en doelmatige zorg.

“Of  het nu gaat om ouderenzorg, eerstelijnsverblijf of zorg in de wijk, als je kijkt naar het totaal van de zorg, dan wil iedereen nu investeren”, stelt Gerrits. “Die ruimte zal voor een deel gevonden moeten worden in de tweede lijn.” In concreto betekent dit dat Zilveren Kruis –zoals het in het inkoopdocument 2018 heet- “niet meer budget reserveert voor medisch specialistische zorg en ggz dan het nu uitgeeft”.

Deze nullijn staat haaks op de wensen in het veld. De ziekenhuissector gaf onlangs bij monde van NVZ-directeur Margot van der  Starre aan dat een groei van het budget met minstens 3,5 procent noodzakelijk is, onder meer om de stijgende kosten van dure medicijnen op te vangen. De zuinige opstelling van Zilveren Kruis is ook  een teruggang ten opzichte van het hoofdlijnenakkoord van de afgelopen jaren, dat voorzag in een budgetstijging van jaarlijks 1,5 procent. Hoewel Zilveren Kruis volgens Gerrits voorstander is van een nieuw hoofdlijnenakkoord, is dit geen doel op zich. “Een nieuwe hoofdlijnenakkoord moet over meer gaan dan alleen financiën. Het moet ook inhoud hebben.”

Krimpende sector

Zilveren Kruis denkt daarbij met name aan onderwerpen als substitutie en innovatie. “Wij zien ziekenhuiszorg als een krimpende sector”, stelt Gerrits. “Veel zorg hoeft niet in het ziekenhuis plaats te vinden.” Als voorbeeld haalt Norbert Hoogers, divisievoorzitter zorg en gezondheid, de zorg voor ouderen aan. “Twintig procent van de ziekenhuiszorg heeft  betrekking op 65-plussers. Een kwart tot de helft daarvan, oftewel vijf tot tien procent van het totale ziekenhuisaanbod, zijn behandelingen die niet in het ziekenhuis hoeven plaats te vinden.”
“Er is echt een transitie aan de gang”, gelooft Gerrits. “Ziekenhuizen zullen zich moeten aanpassen aan de behoefte van de patiënt. Het aanbod moet beter aansluiten op de veranderende wensen van de patiënt op het gebied van gemak, regie, betrokkenheid en inzicht in kwaliteit. Dat is een ingewikkelde stap.”

Dynamiek

Ziekenhuizen die meewerken aan substitutie kunnen rekenen op een tegemoetkoming. “Bij krimp zijn we bereid om de vergoeding voor vaste lasten in stand te houden”, legt Gerrits uit. “Bij groei is er juist de mogelijkheid van vergoeding van variabele kosten. Er moet in ieder geval meer ruimte komen voor dynamiek dan onder de budgetplafonds van de afgelopen jaren het geval was. In totaliteit zullen we met hetzelfde geld meer patiënten moeten kunnen opvangen, maar dat geld zal niet evenredig in ieder huis terechtkomen.”  

Om de  strategische agenda te realiseren maakt Zilveren Kruis ook meer gebruik van meerjarencontracten. Momenteel zet Zilveren Kruis 22 procent van alle ziekenhuiszorg weg in meerjarencontracten, in de ggz heeft Zilveren Kruis met alle aanbieders meerjarenafspraken gemaakt over de afbouw van bedden.   

Concentratie

Als het om hoogcomplexe  zorg  gaat mikt Zilveren Kruis op verdere concentratie, indien mogelijk in samenspraak met andere zorgverzekeraars. Zilveren Kruis heeft momenteel een verzoek lopen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om gezamenlijk met andere zorgverzekeraars prostaatkanker zorg te mogen inkopen, met als doel de prostaatkankerzorg te concentreren in twee centra. Gerrits: “Dat is een route die we voor meer laagvolume zorg willen volgen.”   

 

  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top