ACTUEEL

Menzis wil naar gebundelde bekostiging orthopedische zorg

Menzis gaat stappen zetten om de zorg rondom knie- en heupartrose gebundeld te bekostigen. Dat moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van deze zorg en verlaging van de overall kosten. De zorgverzekeraar heeft vrijdag, bij een symposium over waarde-gedreven zorg, een oproep gedaan aan zorgaanbieders die hiermee een begin willen maken om zich te melden.

Van de huisarts naar de orthopeed, al dan niet voor een operatie, en daarna voor de nazorg  naar de fysiotherapeut. De onderdelen van het zorgpad van patiënten met versleten knieën en heupen worden momenteel allemaal apart bekostigd. De hele keten gebundeld bekostigen is nog een stap te ver, maar Menzis wil vanaf 2018 een begin maken door de zorg die binnen één ziekenhuis kan plaatsvinden uit een pot te vergoeden.

Menzis heeft de ambitie om de zorg voor zowel patiënten die een chirurgische behandeling krijgen als patiënten die een niet-chirurgische behandeling ontvangen in een bundel te bekostigen. Alle behandelingen in het eerste jaar nadat de patiënt bij het ziekenhuis komt, zouden binnen de bundel vallen, ook de eventuele her-operaties na complicaties. Binnen de bundel zouden geen omzetplafonds bestaan. Alle verleende  zorg wordt vergoed.

Uitkomsten

In ruil voor de gebundelde bekostiging, zouden deelnemende zorgaanbieders zich verbinden aan een verbeteringstraject. Daarbij wisselen medisch specialisten best practices uit en worden de uitkomsten van behandelingen gemonitord en gebruikt om de zorg te verbeteren.
Het symposium op vrijdag werd door Menzis georganiseerd in samenwerking met het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). ICHOM ontwikkeld standaarden aan de hand waarvan wereldwijd uitkomsten kunnen worden geregistreerd en vergeleken.

Dit betekent echter niet dat zorgaanbieders die zich bij de ambitie van Menzis aansluiten er een nieuwe registratielast bij krijgen, zo licht Ward Bijlsma toe. Bijlsma is door Menzis aangetrokken om het kwaliteitsprogramma van de zorgverzekeraar vorm te geven. "Het is absoluut niet de bedoeling om de registratielast voor zorgverleners te vergroten", zegt hij. "Er zijn nu al voldoende, bestaande middelen om uitkomsten te registreren en te vergelijken. Voor de langere termijn, voor de vergelijking tussen zorgaanbieders en misschien internationaal zouden we naar gebruik van ICHOM-standaarden toe willen. Maar ook dan bepalen zorgaanbieders samen met patiënten zelf welke kwaliteitsmetingen zij relevant vinden."

Fysiotherapie

Menzis wil in 2018 met de eerste partijen aan de slag met de gebundelde bekostiging van orthopedische zorg. Zorgaanbieders kunnen nog tot aan de zomer hun interesse kenbaar maken.

In een tweede fase, vanaf 2019, zouden ook de wijkverpleegkundige zorg, eerstelijnsverblijf en nazorg bij de fysiotherapeut vanuit de bundel kunnen worden bekostigd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top