ACTUEEL

'Betere ouderenzorg vraagt andere inzet hbo-verpleegkundigen'

Meer personeel in de ouderenzorg leidt niet tot betere kwaliteit van zorg. Betere zorg voor ouderen vraagt om een andere inzet van hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen. Dat concludeert Ramona Backhaus in haar proefschrift waarop ze morgen promoveert aan de Universiteit Maastricht (UM).

Backhaus concludeert op basis van onderzoek op 282 verpleeghuisafdelingen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de stelling dat ‘meer handen aan het bed’ leidt tot betere kwaliteit van zorg. In plaats van de aandacht te richten op het aantal medewerkers, moet er meer aandacht komen voor wát ze doen.

Hbo-verpleegkundigen moeten zich vaker opwerpen als rolmodel en coach voor het team en zich meer richten op de coördinatie van de zorg. Als je hbo-verpleegkundigen alleen inzet voor het verrichten van voorbehouden handelingen, doet dat geen recht aan hun specifieke competenties, aldus Backhaus.

Visie

Verpleeghuizen doen er volgens de promovenda goed aan om een duidelijke visie te ontwikkelen op de inzet van hbo-verpleegkundigen in hun organisatie. Zorgorganisaties die hier al aandacht aan schenken zijn succesvoller in het werven en aan zich te binden van deze groep, zo blijkt uit de studie. Door goed na te denken over hun positionering kan het verpleeghuis volgens Backhaus een uitdagende werkplek voor hbo-verpleegkundigen worden.

Het onderzoek van Ramona Backhaus vond plaats in het kader van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO). Hierin werken de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool samen met zeven zorginstellingen in de regio aan oplossingen voor vernieuwing in de zorg voor ouderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Leny van Dalen

14 april 2017

Goed en nuttig onderzoek over personele inzet en samenstelling teams in verpleeghuizen: Het gaat niet alleen om de hoeveelheid 'handen aan het bed' maar om hoe die handen, harten en hoofden samenwerken.

Top