ACTUEEL

'Levenseindebegeleiding niet op lange baan schuiven'

Het onderwerp levenseindebegeleiding bij voltooid leven moet tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet op de agenda blijven. Dat bepleiten de NVVE, Humanistisch Verbond, burgerinitiatief Uit Vrije Wil en de Coöperatie Laatste Wil in een brief aan informateur Edith Schippers.

Wat de briefschrijvers betreft moeten de betrokken partijen het onderwerp vanwege de medisch-ethische gevoeligheid als een vrije kwestie behandelen.

Door de vergrijzing zal de wens om mogelijkheden voor levenseindebegeleiding na een voltooid leven te realiseren de komende jaren alleen maar toenemen, zo schrijven de vier organisaties. Daarnaast spelen zelfbeschikking en autonomie een grotere rol in het leven van veel mensen. Mensen leven steeds langer, maar willen ook de regie over hun leven behouden en willen in toenemende mate zelf over hun levenseinde beschikken.

Uit onderzoek dat de NVVE in januari van dit jaar liet uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een wet voor voltooid leven. Vandaar dat de vier organisaties in de brief een dringend beroep doen op de onderhandelende partijen om deze kwestie niet op de lange baan te schuiven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top