ACTUEEL

Premiedemping levert VGZ verlies van 76 miljoen euro op

Coöperatie VGZ heeft in 2016 een negatief resultaat behaald van 76 miljoen euro. Het verlies komt vooral doordat VGZ extra geld heeft ingezet om de premiestijging voor 2017 te beperken. In 2015 behaalde VGZ nog een positief resultaat van 214 miljoen euro.

Door ook nog 335 miljoen euro uit de reserves in te zetten heeft VGZ vergeleken met andere verzekeraars naar eigen zeggen de laagste premiestijging gerealiseerd. Het verlies over 2016 is verder beperkt gebleven door meevallers op de zorgkosten uit eerdere jaren en door scherpe inkoop van zorg.

VGZ heeft het afgelopen jaar de bedrijfskosten met 10 procent verlaagd naar 96 euro per verzekerde. Het medewerkersbestand daalde met 330 tot 2.150 eind 2016. Het aantal verzekerden daalde met 83.000 naar bijna 4,1 miljoen.

Zinnige zorg

Het financieel beleid van Coöperatie VGZ richt zich op een stabiele ontwikkeling van de premie. Om die reden is het volgens CFO Kees Hamster belangrijk om te blijven inzetten op zinnige zorg. “Op initiatief van zorgaanbieders werken we samen aan betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten”, aldus Hamster. “Als VGZ zetten we ons er voor in dat de op die manier gevonden good practices door andere zorgaanbieders worden overgenomen. Op die manier werken we aan betere zorg én kunnen we de zorgkosten ook op de langere termijn in de hand houden.”

Kostenbeheersing

Door het verlies over 2016 is de solvabiliteit van VGZ gezakt naar 149 procent. Hamster: “Om ook de komende jaren een stabiele premie te blijven garanderen, moeten we – naast het gericht inzetten van onze reserves - blijven inzetten op kostenbeheersing. Dat geldt voor de zorg, maar ook voor onze eigen organisatie. Als we dat niet doen, dan zullen de premies de komende jaren harder stijgen dan we wenselijk vinden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top