Finance

'Consumenten zoeken houvast bij keuze zorgverzekering'

Consumenten zoeken zekerheid bij de keuze van hun zorgverzekering. Voor velen zou alleen de garantie dat zij bij een andere zorgverzekeraar dezelfde zorg vergoed zouden krijgen, reden zijn om een overstap te overwegen. Dat blijkt uit de Zorgmonitor, het jaarlijkse consumentenonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt.

De helft van alle verzekerden zit al minimaal 10 jaar bij dezelfde verzekeraar. Aan deze groep legde de ACM de vraag voor onder welke omstandigheid zij een overstap zouden overwegen. Bijna de helft (46 procent) zegt dit te doen als zij zeker zouden weten dat zij bij de nieuwe zorgverzekeraar dezelfde zorgvergoeding zouden krijgen. 33 procent van deze groep zegt onder geen enkele omstandigheid een overstap te overwegen.

Informatie

De groep consumenten die zegt dit jaar zich te gaan oriënteren is wel toegenomen ten opzichte van vorig jaar, van 28 procent naar 35 procent.
Respondenten in de Zorgmonitor stellen dat zij wel betere informatie nodig hebben om zorgverzekeraars te kunnen vergelijken; over de vergoedingen in de aanvullende verzekering, over de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders en de premie.
Reeds bestaande informatie die hen daarbij kan helpen, zoals de zorgverzekeringskaart, is bij de meerderheid van de consumenten  nog niet bekend. In zorgverzekeringskaart worden de verschillende basisverzekeringen met elkaar vergeleken.

Premie

Voor de tien procent die afgelopen jaar wel zijn overgestapt was de hoogte van de premie een belangrijke reden. Dat percentage is echter al jaren stabiel. Stijgende premies leiden er niet toe dat er meer mensen overstappen, aldus de ACM in de Zorgmonitor.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top