HRM

GGZ Delfland en Pieter van Foreest halen banden aan

GGZ Delfland en Pieter van Foreest bundelen de krachten om zo ouderen met beginnende psychische klachten, gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis beter te kunnen bedienen. De twee zorgaanbieders hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Ouderen krijgen in de regel te maken met lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten en cognitieve problemen. Als ze daarnaast psychiatrische problemen hebben kan dit de zorg bemoeilijken. Door elkaars kennis en expertise te benutten willen GGZ Delfland en Pieter van Foreest de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare doelgroep verbeteren. Dit geldt zowel voor thuiswonende cliënten als voor cliënten die in een woonlocatie van Pieter van Foreest of bij GGZ Delfland verblijven.

Concreet denken de twee organisaties aan onder meer: preventie en het inzetten van elkaars expertise, consultatie en kennisdeling, dagverzorging plus in combinatie met  (beschermd) wonen en crisisinterventie en het tijdelijk overnemen van cliënten. Ook willen de organisaties ketenzorg voor ouderen met gedragsproblemen verder versterken. Met het oog op de kwetsbare personele bezetting in de apotheek willen beide aanbieders in geval bij uitval door ziekte meer samenwerken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top