Finance

'Thuiszorgverzekering biedt uitkomst bij klein pensioen'

Een thuiszorgverzekering zou een oplossing kunnen bieden voor ouderen die te weinig pensioeninkomsten hebben om zelf extra thuiszorg te betalen. De helft van de Nederlanders van boven de 40 vindt dat een goed idee. Dat schrijft Netspar, het Tilburgse onderzoeksinstituut voor pensioenen en vergrijzing.

Mensen zijn bereid om zich te verzekeren voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging maar zijn minder bereid te betalen voor persoonlijke begeleiding en gezelschap. Verpleging en verzorging vindt de meerderheid een taak van de overheid, zo is te lezen in de publicatie 'Meer eigen verantwoordelijkheid in ouderenzorg: wensen en mogelijkheden' van Netspar.

Sparen

Een doorsnee gepensioneerd huishouden heeft voldoende inkomsten en vermogen. De meeste ondervraagden denken echter dat hun pensioeninkomen alleen niet toereikend zal zijn. De ene helft zou wel sparen voor mogelijke ziektekosten. De andere helft, veelal de mensen met een laag inkomen, ziet zich dat niet doen. Zij zijn bij ziekte afhankelijk van zorgvoorziening vanuit de overheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top