Finance

DSW-topman bepleit afschaffing vrijwillig eigen risico

Zorgverzekeraar DSW wil het vrijwillige eigen risico afschaffen. Dat zegt de directeur Chris Oomen tegen EenVandaag. Kortingen op de zorgpremie zouden gezonde verzekerden bevoordelen en zo de solidariteit van het verzekeringsstelsel ondermijnen.

Omdat relatief minder gezonde verzekerden een groter beroep doen op zorg, zijn ze minder geneigd voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. Gezonde mensen durven deze keuze wel aan en krijgen op deze manier kortingen die buiten het bereik van ongezonde verzekerden liggen.

Solidariteit

Dit druist volgens Oomen in tegen het solidariteitsprincipe. Mensen die ziek zijn kiezen daar niet voor en zouden niet geconfronteerd moeten worden met hogere kosten dan gezonde mensen. Iedereen zou dezelfde premie moeten betalen voor de basisverzekering, zonder kortingen, aldus Oomen tegenover EenVandaag.

Ook de collectieve kortingen via bijvoorbeeld de werkgever of een vereniging zouden wat Oomen betreft moeten verdwijnen. Dergelijke collectiviteiten zijn volgens Oomen indirect ook een manier om gezonde mensen selecteren.

Het verplichte eigen risico is in 2017 385 euro. Mensen kunnen ervoor kiezen om dit eigen risico tot maximaal 885 euro te verhogen. Verzekerden die kiezen voor het maximale eigen risico betalen per jaar 270 euro zorgpremie minder.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mark Ruitenbeek

30 mei 2017

Een gezonde persoon met een modaal inkomen van rond de 35000 euro betaalt circa 10.000 euro per jaar mee aan mee aan de ziektekosten van anderen (Wlz premie, premie zorgverzekering + evt. aanvullende verzekering, aandeel VWS via de belastingen, aandeel WMO in gemeentelijke heffingen). Mensen met een dergelijk modaal inkomen hebben het financieel niet altijd makkelijk. Zeker starters kunnen met een dergelijk inkomen in de grote steden nauwelijks een woning vinden en gezinnen betalen hoge eigen bijdragen aan kinderopvang en onderwijs. De vraag is echt hoeveel extra solidariteit je mag vragen van mensen in dergelijke omstandigheden. Zeker als die solidariteitsvraag zich beperkt tot zorg en op andere beleidsterreinen (onderwijs, sociale huisvesting, WW, hypotheekrenteaftrek) steeds verder wordt terug gebracht.

Solidariteit is goed en nodig, maar wel binnen grenzen en met oog voor een balans tussen generaties en mensen in diverse omstandigheden!

Top