ACTUEEL

Topziekenhuizen wisselen kwaliteitsinformatie uit

Onder de naam mProve gaan het Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en Rijnstate zorguitkomsten uitwisselen en kwaliteitsstandaarden ontwikkelen. De vijf STZ-ziekenhuizen willen zo merkbaar betere zorg leveren. Maatschappelijke impact is een belangrijke maatstaf bij het kiezen van speerpunten.

De mProve-ziekenhuizen willen met een onderscheidende en slagvaardige aanpak voorop lopen in medische, technische en sociale innovaties. De ziekenhuizen gaan onder meer hun best practices delen en resultaten met elkaar vergelijken. Ze werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet kan realiseren. “We delen de gedrevenheid om de zorg te verbeteren, dat is een basisvoorwaarde”, zegt  Nicole Toebast, hoofd communicatie van het Máxima Medisch Centrum.

Value based healthcare

mProve is het derde bovenregionale netwerk dat uitkomsten en kwaliteitsverbetering centraal stelt. De Santeon-ziekenhuisgroep en meer recent het netwerk rond Alrijne, Diakonessenhuis Utrecht en Tergooi verwijzen hierbij nadrukkelijk naar de methodiek van value based healthcare. mProve doet dit vooralsnog niet, maar benadrukt Toebast “value based healthcare is absoluut een leidend principe binnen de deelnemende ziekenhuizen”. In het verlengde hiervan kiest mProve voor een “efficiënte, lean aanpak”. Hierbinnen is bijvoorbeeld geen ruimte voor een apart bureau.

Thema's

mProve heeft voorlopig gekozen voor drie thematische lijnen. Zo gaat het netwerk nieuwe werkwijzen ontwikkelen waarbij gelijktijdig zorg én organisatie worden verbeterd. In het kader hiervan werken de medisch specialisten samen aan een verbeterde werkwijze om stollingsproblemen bij ziekenhuisopname te voorkomen. Patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken lopen hierbij extra risico op stollingsproblemen. Dit risico wil mProve terugdringen door een goed georganiseerd proces in te richten op basis van een uitvoerbaar en betaalbaar model.

Ook pakken de ziekenhuizen samen het probleem van laaggeletterdheid onder patiënten aan. De ziekenhuizen gaan gezamenlijk hun zorgverleners trainen in effectieve communicatie in de spreekkamer. Daarnaast zullen ze gezamenlijk middelen ontwikkelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken.

Minder heropname's

Een derde lijn is het delen best practices op het gebied van patiëntveiligheid. Via data-analyse moet dit uiteindelijk resulteren in instrumenten die zorgprofessionals helpen om medische beslissingen te nemen. Daarnaast hebben medisch specialisten zich gezamenlijk ten doel gesteld om het aantal vermijdbare heropnamen in ziekenhuizen te verlagen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top