Finance

BrabantZorg speelt rekening wijkverpleging door naar klant

BrabantZorg speelt rekening wijkverpleging door naar klant

Zorgaanbieder BrabantZorg vraagt VGZ-verzekerden die vanaf 1 juni wijkverpleging willen om zelf de rekening te betalen en deze te declareren bij VGZ. BrabantZorg zegt tot de maatregel genoodzaakt te zijn omdat VGZ te weinig budget voor wijkverpleging beschikbaar heeft.

Volgens BrabantZorg is het door VGZ vastgestelde budgetplafond voor de inkoop van wijkverpleging niet reëel. De bovengrens doet geen recht aan het feit dat de groep thuiswonenden die een beroep doet op wijkverpleging almaar groter wordt, vindt BrabantZorg. Bovendien wordt de zorgvraag van thuiswonenden ook steeds complexer.

Onnodig

VGZ noemt de actie van BrabantZorg bij monde van woordvoerder Jaap de Bruijn “vervelend voor patiënten en onnodig”. “Het budgetplafond is niet in beton gegoten”, stelt De Bruijn. “We begrijpen de starre houding van BrabantZorg niet.”
De Bruijn bestrijdt dat VGZ al drie jaar op een rij te weinig betaalt, zoals BrabantZorg stelt. “Toen bleek dat er vorig jaar meer klanten waren, hebben we het budget juist met 20 procent verhoogd,” zegt De Bruijn. “Uiteindelijk zijn we bij een derde van de aanbieders van wijkverpleging op een hoger bedrag uitgekomen, een bedrag van in totaal 20 miljoen euro.”

Zorggarantie

Volgens De Bruijn wil VGZ zich coulant opstellen, zolang zorgaanbieders maar bereid zijn zorg te blijven leveren. BrabantZorg weigerde volgens De Bruijn dit jaar een dergelijke ‘zorggarantie’ af te geven, waarop VGZ zich gedwongen zag om het budget te verlagen. “Als we geen zekerheid hebben, halen we die zorg liever ergens anders vandaan”, aldus De Bruijn. "We hebben onze klanten hier vooraf voor gewaarschuwd."  

Het conflict tussen BrabantZorg kan voor nieuwe klanten negatieve consequenties hebben. Klanten die bereid zijn om de rekening voor te schieten lopen het risico geld kwijt te raken, omdat VGZ -afhankelijk van de polis- de kosten slechts ten dele vergoedt. Nieuwe BrabantZorg-Klanten die niet bereid zijn de rekening voor te schieten moeten concessies doen aan hun keuzevrijheid.    

Onacceptabel

Voorzitter Thecla Bos van de Centrale Cliëntenraad van BrabantZorg spreekt van een “onacceptabele situatie”. “De klant is in de veronderstelling dat, wanneer de zorgaanbieder van voorkeur gecontracteerd is door zijn zorgverzekeraar, hij het hele jaar een beroep kan doen op de zorg van deze zorgaanbieder en deze zorg ook rechtstreeks wordt gedeclareerd en volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar”, reageert Bos.  “De klant komt helaas bedrogen uit. De contractering tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar geeft de klant dus geen zekerheid.”

Van de zotte

Bestuursvoorzitter Adrie van Osch van BrabantZorg noemt het “van de zotte dat mensen die wijkverpleging nodig hebben bij de zorgaanbieder van voorkeur een deel van de rekening moeten betalen”. Van Osch wijst er op dat er niet altijd direct een alternatief voor handen is. “Volgens de zorgverzekeraar kunnen zij gaan ‘shoppen’ bij een andere zorgaanbieder die het budgetplafond nog niet bereikt heeft. Maar in veel gevallen moet de wijkverpleging juist onmiddellijk worden ingezet. Mensen die wijkverpleging nodig hebben mogen nooit en te nimmer de dupe worden het budgetplafond.”

Over het budget voor wijkverpleging bestaat al geruime tijd onenigheid tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Volgens de aanbieders hanteren de zorgverzekeraars geen kostendekkende tarieven, waardoor de sector financieel onder water staat. Zorgverzekeraars beklagen zich over het gebruik aan transparantie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateerde eind mei dat er nog 300 miljoen euro niet besteed is van het totale macrobudget van 3,6 miljard euro. Ook stelt de NZa de tarieven recht moeten doen aan het feit dat de doelgroep voor wijkverpleging groter en complexer wordt.    

2 Reacties

om een reactie achter te laten

R. van Soelen

1 juni 2017

De verzekeraar stelt: “Als we geen zekerheid hebben, halen we die zorg liever ergens anders vandaan” terwijl ze de zorgaanbieder slechts ''coulance" beloven als die 100% zorgplicht op zich neemt.
Klinkt nog niet echt als 'level playing field'.

Adrie van Osch

4 juni 2017

Inderdaad, het "level playing field" is ver te zoeken. Omdat wij als BrabantZorg die garantie niet meer geven (in 2015 kostte ons dit €1,2 mln.) heeft VGZ ons budget t.o.v. 2016 verlaagd met 4%. Terwijl de landelijke middelen met 9% zijn verruimd. Wie kan dit nog volgen?

Top