Finance

Fouten bij ruim een derde pgb-betalingen

Fouten bij ruim een derde pgb-betalingen

Veel pgb-betalingen uit 2016 zijn als onrechtmatig bestempeld. Bij betalingen vanuit de Jeugdwet en Wmo ging het om 33 procent, terwijl van de betalingen uit de Wlz 43 procent onrechtmatig was. Veel fouten zijn voortgekomen uit het coulancebeleid van dat jaar. Dat blijkt uit een voortgangrapportage van het Ketenbureau PGB die staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dit betekent niet dat er betaald is voor zorg die niet is geleverd. Volgens het Ketenbureau PGB was van de 33 procent van de fouten bij Jeugdwet en Wmo zo'n 31 procent "onvermijdbaar als gevolg van het coulancebeleid in 2016". Bij de Wlz ging het om ongeveer 40 procent van de 43 procent.

Het coulancebeleid werd in 2015 in het leven geroepen om de chaos rond het de betaling van pgb's in te perken. De SVB kreeg toen de opdracht van het kabinet om er eerst voor te zorgen dat de pgb's op tijd uitbetaald werden. Daardoor werden zorgovereenkomsten geaccepteerd en declaraties uitbetaald die niet aan alle formele eisen voldeden.

Nu het coulancebeleid is beëindigd en eind 2016 alle controles op declaraties en zorgovereenkomsten zijn ingevoerd, verwacht staatssecretaris Van Rijn dat rechtmatigheidsscores zullen verbeteren in 2017.

PGB 2.0

Intussen wordt er ook gewerkt aan het nieuwe budgethoudersportaal, dat Van Rijn in februari aankondigde. In overleg met de ketenpartners is de bouw van deze applicatie inmiddels opgenomen in een breder programma genaamd PGB2.0-systeem. “Ik heb met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waar de bouw van het budgethoudersportaal aan moet voldoen”, schrijft de staatssecretaris. “Onderdeel van het PGB2.0-systeem is ook het vernieuwen van het financiële en administratieve systeem bij en door de SVB (Sociale Verzekeringsbank, red.).”

Het nieuwe systeem moet het aanvragen van een pgb makkelijker maken voor en tegelijkertijd de verstrekkers en zorgverleners ondersteunen. Het portaal wordt gebouwd door zorgverzekeraar DSW, maar moet worden ondergebracht bij een nog op te richten publieke organisatie, waarin gemeenten en zorgkantoren een leidende rol krijgen.

"De verkenning hiernaar is in volle gang", schrijft Van Rijn. "De contouren van deze organisatie, bijbehorende governance en sturingsrelaties worden momenteel in kaart gebracht. Ik blijf hierbij sturen op het verankeren en verduidelijken van de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de keten. Zoals toegezegd zal ik u hier na de zomer over informeren."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top