Gastvrijheid

Rijnstate treedt toe tot de Alliantie Voeding in de Zorg

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is op 20 juni toegetreden tot de Alliantie Voeding in de Zorg. Deze alliantie van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University doet onderzoek naar het effect van voeding in de zorg om zo gezondheidswinst te behalen.

De toetreding van Rijnstate, als groot topklinisch ziekenhuis, vergroot de onderzoekpotentie van de Alliantie Voeding. Enerzijds krijgt de Alliantie door de toetreding specifieke expertise op het gebied van overgewicht,  anderzijds kan er een groter aantal patiënten met chronische ziekten in onderzoeken worden geïncludeerd. Door samen te werken in de regio en met het netwerk beogen de partners (inter)nationaal bij te dragen aan effectieve aandacht voor voeding in de zorg. Dit sluit aan bij het profiel van de Provincie Gelderland en Oost Nederland op het snijvlak ‘Food’ en ‘Health’.

Expertise

“Als groot expertisecentrum voor medische zorg zien wij het als onze taak de vitaliteit van de inwoners van de regio Arnhem, Rheden, De Liemers en Overbetuwe te vergroten”, licht bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate de stap toe. “Voeding en leefstijl zijn onlosmakelijk verbonden met vitaliteit. De opgebouwde kennis en het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Alliantie kunnen ons helpen ons inzicht in het effect en belang van voeding en leefstijl te vergroten. En dat inzicht helpt ons onze regio gezonder te maken."

Koploperspositie

“Met de toetreding van Rijnstate wordt de Alliantie na tien jaar versterkt en kunnen we inzichten over voeding breder implementeren en met elkaar de effecten monitoren en evalueren”, aldus Tom van Loenhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Alliantie Voeding. “Dit draagt bij aan de wens van het ministerie van VWS om de Alliantie Voeding breder in te zetten en bij te dragen aan de koploperspositie van Nederland in goede voeding in de zorg.”

Het eerste project dat de drie partijen gezamenlijk willen oppakken is de inzet van het zogeheten NutriProfiel in Rijnstate. Bij de aanvraag van vitamineonderzoek in het bloed van een patiënt, krijgt de arts nadat de patiënt een voedingsvragenlijst heeft ingevuld, een rapport over de voedingsstatus van de patiënt. Dit kan worden meegenomen in het behandelplan. Ook gaan de partijen onderzoeken hoe voeding voor en na een operatie kan bijdragen aan een betere conditie voor de patiënt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top